Rendezvényajánló

Minőség és kiválóság – mire fókuszáljunk vezetőként?

Tematika Minőség szemléletek, megközelítések a világban Japán megközelítés (JIDOKA / ZERO DEFECT) vs. amerikai megközelítés (Statisztika / Six Sigma) Standard work & folyamatauditok Termelés üzletviteli rendszereinek struktúrája, jelentősége a minőségben Minőség mérése KPI-ok lebontása / a rossz minőség költségének (CoPQ) fontossága Minőségért való felelősség / TQM Minőség tervezése: verifikálás vs. validálás További részletek és regisztráció

Tovább

Advanced Analytics – Python alapok egy napban

A képzés célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a Data Science terület egyik legnépszerűbb eszközének világába. A két fél napos képzés folyamán bemutatjuk, milyen vállalatirányítási problémákra és hogyan adhatunk választ ezzel a korszerű adatelemzési eszközzel.   Első  alkalom Miért pont Python? Alaplogika Alapok (Variables, Data types, Functions) For Loop és If statement Második alkalom Fejlettebb […]

Tovább

Legjobb gyakorlatok a hatékony munkatársi együttműködésre Office365 környezetben

A képzés célja A képzés célkitűzése, hogy az O365 felhasználók frusztráltsága csökkenjen a szoftvercsomag hatékonyabb használata, valamint az átadott „best-practice”-ek révén. Tematika A vállalatok életében eddig is megtalálható volt az Office csomag, azonban sokszor nehézséget okozott ezen szoftverek verzió-szinkronizációja, valamint a kollaboráció. A fél napos képzésen gyakorlati példákon keresztül nézzük át az Office365 csomag elemeit […]

Tovább

Design thinking módszertan controllereknek

A képzés célja A Design thinking módszertan segít, hogy hatékonyan kreatív, ügyfélközpontú megoldásokhoz jussunk. Gyorsan változó piaci környezetben kell ma a vállalatoknak sikeresen működni: dinamikusan változó technológia, vásárlói igények. A robotizáció, növekvő adatmennyiség, digitalizáció minden piaci szereplőtől megkövetelik a megújulás, a folyamatos innováció képességét. Ez alól a controlling területe sem lehet kivétel. A képzés bemutatja, […]

Tovább

Beruházás- és projektcontrolling

A képzés célja A beruházások megfelelő gazdasági előkészítését és kontrollját célzó értékelési módszertanok, valamint a projektcontrolling technikák elsajátítása. Tematika Beruházásokkal kapcsolatos számviteli és pénzügyi fogalmak (beruházás, felújítás, karbantartás) Beruházási üzleti esettanulmány (business case), mint a valós üzleti igények teljesülését célzó, komplex döntéselőkészítés eszköze Pénzügyi és egyéb értékelési módszerek (Total Cost of Ownership, súlyozott pontrendszer, nettó […]

Tovább

Finance & Controlling

A képzés célja A pénzügyi controllingban rejlő lehetőségek bemutatása és a hallgatók megismertetése a CFO-terület átalakításához, a vállalat pénzügyi stabilitásának biztosításához szükséges controlling ismeretekkel. Tematika Bevezetés a pénzügyi controllingba – fő mutatószámok és mérlegelemzés, az alapok bemutatása, a pénzügyi controlling fő feladatai Vállalati pénzügyi ismeretek és finanszírozási eszközök Treasury & Cash Management Likviditástervezés Működőtőke menedzsment […]

Tovább

A controller, mint Information Manager

A controlling egyik kulcskérdése, hogy a vállalaton belül a jövőben ki (mely terület) birtokolja és menedzseli a vállalati adatvagyont. A Big Data és Internet of Things (IoT) korában ennek a jelentősége egyre nagyobb lesz, a vállalati adatvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázásához speciális ismeretek és szaktudás szükséges. Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik a Controlling Akadémia alapmoduljainak […]

Tovább

Financial controlling

Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik a Controlling Akadémia elvégzése után (vállalati) pénzügyi irányban szeretnének továbbfejlődni. Itt olyan ismereteket szerez, melyek elengedhetetlenek a CFO-terület átlátásához, kulcsfontosságúak a vállalat pénzügyi stabilitásának biztosításához. A legfontosabb megválaszolandó kérdések: Hogyan tudjuk biztosítani a cég fizetőképességét? Milyen módszerek állnak rendelkezésre a finanszírozási struktúra optimalizálására? (eladósodottság mértéke, likviditás biztosítása, cash flow-tervezés) […]

Tovább

Prezentálj sikeresen!

A képzés célja A program célkitűzése, hogy a résztvevők kis csoportban, gyakorlati példákon keresztül fejlesszék személyes fellépésük hatásosságát. Tematika Számtalan alkalommal kell bemutatnunk gondolatainkat, javaslatainkat kollégáknak, vezetőknek, munkatársaknak. Sokszor kerülünk kiélezett kommunikációs szituációba értekezleteken, belső és külsős megbeszéléseken a különböző javaslatok, elemzések prezentálása során. A megbeszélések sikere nagyban azon múlik, milyen a személyes fellépésünk, hogyan […]

Tovább

Önkiszolgáló megoldás Excel környezetben – Microsoft Power BI helye és szerepe a vállalati beszámolókészítésben (Power Pivot, Analysis Services Tabular, PowerBI.com, Power BI Report Server)

A képzés célja A képzés célkitűzése, hogy bemutassa a Power BI által betölthető szerepeket a vállalati BI eszközrendszerben, valamint hogy a lehetőségek felvázolásával segítséget nyújtson BI architektúrát érintő döntések meghozatalában. A képzés célcsoportja Üzleti elemzők, rendszer architektek, tapasztalt Power BI felhasználók Tematika Az utóbbi években egyre több vállalatnál kezdtek el Power BI-t használni, azonban az […]

Tovább

Advanced Analytics Pythonnal

A képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevők adatelemzési feladatokon keresztül megismerkedjenek a Data Science terület egyik legnépszerűbb eszközével, a Pythonnal. A képzés folyamán gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, milyen vállalatirányítási problémákra és hogyan adhatunk választ a korszerű adatelemzési eszközökkel. Képzés célcsoportja Képzésünket ajánljuk mindazoknak, akik betekintést szeretnének kapni a Data Science világába: Controllereknek […]

Tovább

Advanced Analytics R-rel

A képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevők adatelemzési feladatokon keresztül megismerkedjenek a Data Science terület egyik legnépszerűbb eszközével, a R-rel. A képzés folyamán gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, milyen vállalatirányítási problémákra és hogyan adhatunk választ a korszerű adatelemzési eszközökkel. Képzés célcsoportja Képzésünket ajánljuk mindazoknak, akik betekintést szeretnének kapni a Data Science világába: Controllereknek […]

Tovább

Advanced Analytics projektek sikertényezői – áttekintés döntéshozóknak

A képzés célja A képzés célja, hogy fogódzót nyújtson a döntéshozóknak a Data Science terület projektjeivel kapcsolatosan. Képzés célcsoportja A képzés pénzügyi, controlling, értékesítési, marketing, fejlesztési, termelési, logisztikai terület döntéshozóinak szól, akik betekintést szeretnének kapni a Data Science világába Tematika Mit kell tudni vezetőként, mielőtt belevágunk egy Advanced Analytics projektbe? Milyen üzleti esetekre tud megoldást […]

Tovább

Controlling Akadémia – 2022. őszi kurzus

A Controlling Akadémia öt alapmodulból és egy speciális modulból áll. Az alapmodulok elvégzését követően lehetőség nyílik az érdeklődésnek és karrierterveknek leginkább megfelelő specializációt kiválasztani: pénzügyi controlling, működésfejlesztés vagy információmenedzsment. Modulok A kurzus során a hallgatók széles körű controlling ismereteket sajátíthatnak el az alapoktól egészen a legújabb eszközökig és módszerekig. Videó Az 1993-as indulás óta több […]

Tovább

HR controlling nem HR vezetőknek

A képzés célja A szervezetek közötti különbség oka az emberekben keresendő. Az egyik szervezet képes megszerezni és elkötelezni a legjobb munkaerőt, a másik nem. Mivel a személyügyi költségek a legnagyobb tételek között szerepelnek, így az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás alapvetően befolyásolja a versenyképességet. A program résztvevői megismerkednek a HR controlling gazdag eszköztárával. Tematika Stratégia – […]

Tovább

Automatizált előrejelzések, prediktív elemzés – adatvezérelt vállalatirányítás

A képzés célja A prediktív analitikai megoldások ma már az élenjáró vállalatok minden tevékenységét áthatják, mivel az adatigényes üzleti problémák a szervezetekben számos területen jellemzőek. Az a vállalat, amely nem képes kiaknázni a rendelkezésére álló információkat, nem lesz képes a stratégiai kérdésekre megfelelő időben megfelelő választ adni. Az adatvagyon kiaknázására fejlett predikciós eszközök állnak rendelkezésre, […]

Tovább

Termelési controlling

A képzés célja Termelési terület irányítási sajátosságainak bemutatása. Tematika Költség- és fedezetszámítás a termelésben. Gyártási folyamathoz illeszkedő anyagelszámolási és visszajelentési rendszer kialakítása. Költségnemek és költséghelyek kialakítása a gyártási folyamatban. Kapacitáskihasználtság, hatékonyság tervezése és elemzése. Fix és változó költségek szétválasztásának problémája. Termékszintű eredmény-, illetve fedezetszámítás gyártó vállalatoknál. A fedezetszámítás felhasználása döntéstámogatásra és teljesítményértékelésre. A költségcsökkentési, illetve […]

Tovább

Korszerű tervezési és forecasting módszerek

A képzés célja Korszerű tervezési és előrejelzési módszerek, eljárások bemutatása. Tematika A kerettervezés korlátai Hagyományos tervezési rendszerekkel kapcsolatos legfontosabb problémák Kritikai észrevételek vezetők és controllerek szemszögéből A tervezési rendszer átalakítása radikális és inkrementális eszközökkel A tervezési folyamat fejlesztése: fókuszban a forecasting Frontloading További részletek és jelentkezés>>

Tovább

IT Controlling

A képzés célja A gyakorlatban alkalmazható, konkrét iránymutatást adni mind az informatikai területen az irányításért, controllingért felelős szakértőknek, mind a controlling területen az informatikáért felelős controllereknek arra vonatkozóan, hogyan lehet a controlling eszközöket (célkijelölés, tervezés, tervlebontás, belső teljesítmény elszámolás és árazás, beszámolás és teljesítményértékelés) alkalmazni az informatikai területen. Tematika Informatikai szolgáltatások árazása (vetítési alapok, belső […]

Tovább

Készletcontrolling

A képzés célja A készletgazdálkodás hatásos és hatékony irányítási módszereinek bemutatása. Tematika Készletek nyilvántartása és csoportosítása Készletelemzési technikák (ABC és XYZ) Készletgazdálkodáshoz kapcsolódó költségek Optimális rendelési tételnagyság meghatározás Optimális készletszint meghatározása Különböző termelési rendszerek hatása a készletgazdálkodásra (rendelésre gyártás, kanban, MRP, stb.) További részletek és jelentkezés>>

Tovább

Beszerzéscontrolling

A képzés célja Azon eszközök bemutatása, melyekkel a controlling célirányosan tudja támogatni a hatékony vállalati beszerzést. Tematika A beszerzés szerepe az ellátási láncban Beszerzési szervezet irányítása: központosított vs. decentralizált és a hibrid beszerzés? Standard beszerzési folyamatok felépítése, mérésének elvei – Balanced Scorecard a beszerzésben A Beszerzés Érettségi Modell alkalmazásának előnyei Szállítóértékelés eszközei: – Értékelési kritériumok […]

Tovább

Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás

Cél Képzés célja a leggyakoribb mindennapi controlleri feladatok Excel-támogatásának elsajátítása gyakorlati példákon keresztül. Ha Ön részt vesz cégénél a vezetői döntéstámogatásban, ha pénzügyi elemzéseket készít, akkor ez egy „kötelező” kurzus, ahol számos technikát sajátíthat el gyakorlati példákon keresztül. Ügyfelünk véleménye: „A termelőcégekre szabott képzés nagyon hasznos volt az elemzéssel, controllinggal foglalkozó kollégáink számára. Üzleti problémák […]

Tovább

Harc a kiválóságokért – Y és Z generáció együttműködése

Speciális kommunikációs tréning CFO-knak, controlling vezetőknek „Élmények. Szabadság. Virtuális közösségek. Én-központúság. Egyedül, de virtuálisan együtt. Gyors reagálás, információszerzés és döntés. A munka/magánélet egyensúlya, a magánélet sérthetetlensége. Rugalmasság.” Igen, az Y és a Z generációs munkavállalókról van szó. Hogyan lehet a legjobbakat megtalálni, a legjobbakat, akiket érdemes? És ha már megtaláltuk, hogyan tartsuk a szervezet keretein […]

Tovább

IFRS-controlling

A képzés célja Az IFRS-áttérést minden vállalatnál hatalmas előkészületi munka előzi meg, amely elsődlegesen a számviteli és adózási területre összpontosul. Azonban nem szabad elfeledkezni az átállás controllingfolyamatokra gyakorolt hatásairól sem. A képzés célja, hogy áttekintést adjon az IFRS-áttérés controlling vonatkozásairól, és a controlling IFRS-alapokra helyezéséhez kapcsolódó feladatokról. Minden esetben az adott vállalat sajátosságait figyelembe véve […]

Tovább

Riportok, beszámolók szakszerűen – vezetőknek

A képzés célja Bemutatni a beszámolási, riportkészítési helyzetet a vezetők szemszögéből: Mit várhatunk el munkatársainktól annak érdekében, hogy lényegretörő, hatásos és hatékony jelentéseket kapjunk? Tematika Az utóbbi harminc évben az emberiség több információt “termelt”, mint az azt megelőző 5000 évben. Egy átlagos vállalati vezető hetente több mint egymillió szót olvas el ebből az információhalomból, s […]

Tovább

IT stratégia és irányítás

A képzés célja Az informatikai terület irányításával kapcsolatos „hot topic”-ok értelmezése és megvitatása. Tematika Hogyan épül fel egy jó IT stratégia? Hogyan vezethető le az IT stratégiából az informatikai portfólió (alkalmazások, infrastruktúra, szervezet)? Hogyan kontrollálhatjuk az IT stratégia megvalósulását? IT szervezetek alternatívái (stratégiai és operatív informatikai szervezet, insourcing-outsourcing portfólió, shared service központok). A modern informatikai […]

Tovább

Pénzügyi és stratégiai ismeretek HR-eseknek

Képzési programunk célja a HR támogatása abban, hogy a felső vezetés elismert és befolyásos partnerévé váljon. A HR-vezetőnek / HR-szakértőnek értenie kell azokat üzleti kihívásokat, amelyekkel a CEO és a CFO szembesül; csak így válhat olyan belső tanácsadóvá, aki tevékenységével értéket teremt a felsővezetők számára. Ehhez értenie kell az üzleti működés logikáját, a stratégiai kihívásokat […]

Tovább

HR controlling HR-eseknek

A képzés célja Képzési programunk célja a HR támogatása abban, hogy a felsővezetés elismert és befolyásos partnerévé váljon. A HR-vezetőnek / HR-szakértőnek értenie kell azokat üzleti kihívásokat, amelyekkel a CEO és a CFO szembesül; csak így válhat olyan belső tanácsadóvá, aki tevékenységével értéket teremt a felsővezetők számára. Ehhez értenie kell az üzleti működés logikáját, a […]

Tovább

Projektportfólió-controlling

A képzés célja A vállalati projektportfólió hatékony és eredményes megvalósításához szükséges ismeretek elsajátítása gyakorlati példákon keresztül. Tematika Szervezetek projektmenedzsment érettsége A projektportfólió-menedzsment kulcsszereplői, szervezeti kérdések Milyen elvárásokat támaszthatunk egy projektvezetővel, milyeneket a Projekt Iroda tagjaival szemben? Projekt üzleti hatások tervezése Milyen információkra van szükség a projektindításról való döntéshez? Projektportfólió-tervezés Business Case módszertan Az üzleti igény […]

Tovább

Balanced Scorecard

A képzés célja Iránymutatást adni a stratégia gyakorlatban történő sikeres megvalósításához. Sok vállalatnál a stratégiai ötletekben és a jó minőségű stratégiában nincs hiány – a következetes végrehajtásban azonban már többen is elvéreznek. A gyakorlatban jelentkező problémák áthidalására a Balanced Scorecard módszertan alkotói által megfogalmazott „Stratégia-fókuszált szervezet” megközelítés ad szakmai segítséget. Tematika Hogyan valósítsuk meg a […]

Tovább