Rendezvényajánló

Sikeres controller – készségfejlesztés controllereknek

A képzés célja A program célkitűzése, hogy a résztvevők kis csoportban, gyakorlati példákon keresztül fejlesszék személyes fellépésük hatásosságát. Tematika A controllerek a tervezési és a beszámolási folyamat során számtalan alkalommal kerülnek kiélezett kommunikációs szituációba: tervváltozatok / beszámolók bemutatása a vezetőknek eltérések okainak összegyűjtése közösen a vezetővel akciótervezés során vezetői észrevételek, javaslatok kezelése tervváltozathoz kapcsolódó viták […]

Tovább

Lean folyamattechnikák – Hogyan lesznek az eltérésekből intézkedések?

A képzés célja A korszerű működésfejlesztési módszertanok megismerése. Tematika Lean gondolkodás, a lean működés alapjai Hogyan alkalmazható a lean módszertan projektekben? Lean menedzsment és six sigma A SIPOC és a DMAIC (elemzési, optimalizálási) módszertan Folyamatoptimalizáló projekt alapításának speciális kérdései Tevékenységek, munkakörök, inputok, outputok felmérése és elemzése:           – gyenge pontok – […]

Tovább

Change management controllereknek

A képzés célja A változásmenedzsment szemlélet és eszköztár megismerése. Tematika Változások irányítása szervezeti és személyes szinten Változási erőtér: hajtó- és fékezőerők A sikeres változáshoz vezető 8 lépés, a változás sikertényezői Stakeholder stratégiák Ellenálláskezelés Motivációs és kommunikációs eszközök a működésfejlesztési projektekben Mi a controller szerepe a változást sikerre vivő csapatban? Eredmény A résztvevő controller áttekintést kap […]

Tovább

Beruházás- és projektcontrolling

A képzés célja A beruházások megfelelő gazdasági előkészítését és kontrollját célzó értékelési módszertanok, valamint a projektcontrolling technikák elsajátítása. Tematika Beruházásokkal kapcsolatos számviteli és pénzügyi fogalmak (beruházás, felújítás, karbantartás) Beruházási üzleti esettanulmány (business case), mint a valós üzleti igények teljesülését célzó, komplex döntéselőkészítés eszköze Pénzügyi és egyéb értékelési módszerek (Total Cost of Ownership, súlyozott pontrendszer, nettó […]

Tovább

Finance & Controlling

A képzés célja A pénzügyi controllingban rejlő lehetőségek bemutatása és a hallgatók megismertetése a CFO-terület átalakításához, a vállalat pénzügyi stabilitásának biztosításához szükséges controlling ismeretekkel. Tematika Bevezetés a pénzügyi controllingba – fő mutatószámok és mérlegelemzés, az alapok bemutatása, a pénzügyi controlling fő feladatai Vállalati pénzügyi ismeretek és finanszírozási eszközök Treasury & Cash Management Likviditástervezés Működőtőke menedzsment […]

Tovább

A controller, mint a változások mestere (Change Agent)

Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik a Controlling Akadémia elvégzése után működésfejlesztési irányban szeretnének továbbfejlődni. Napjainkban egyedül a változás az állandó – a vállalatok folyamatosan változó körülmények között működnek, a versenytársak aktivitása és a piac elvárásai egyaránt folyamatosan változó követelményeket támasztanak, a VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) világ speciális kihívásokat jelent. A vállalatvezetőknek olyan controllerekre […]

Tovább

A controller, mint Information Manager

A controlling egyik kulcskérdése, hogy a vállalaton belül a jövőben ki (mely terület) birtokolja és menedzseli a vállalati adatvagyont. A Big Data és Internet of Things (IoT) korában ennek a jelentősége egyre nagyobb lesz, a vállalati adatvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázásához speciális ismeretek és szaktudás szükséges. Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik a Controlling Akadémia alapmoduljainak […]

Tovább

Prezentálj sikeresen!

A képzés célja A program célkitűzése, hogy a résztvevők kis csoportban, gyakorlati példákon keresztül fejlesszék személyes fellépésük hatásosságát. Tematika Számtalan alkalommal kell bemutatnunk gondolatainkat, javaslatainkat kollégáknak, vezetőknek, munkatársaknak. Sokszor kerülünk kiélezett kommunikációs szituációba értekezleteken, belső és külsős megbeszéléseken a különböző javaslatok, elemzések prezentálása során. A megbeszélések sikere nagyban azon múlik, milyen a személyes fellépésünk, hogyan […]

Tovább

Önkiszolgáló megoldás Excel környezetben – Microsoft Power BI helye és szerepe a vállalati beszámolókészítésben (Power Pivot, Analysis Services Tabular, PowerBI.com, Power BI Report Server)

A képzés célja A képzés célkitűzése, hogy bemutassa a Power BI által betölthető szerepeket a vállalati BI eszközrendszerben, valamint hogy a lehetőségek felvázolásával segítséget nyújtson BI architektúrát érintő döntések meghozatalában. A képzés célcsoportja Üzleti elemzők, rendszer architektek, tapasztalt Power BI felhasználók Tematika Az utóbbi években egyre több vállalatnál kezdtek el Power BI-t használni, azonban az […]

Tovább

Advanced Analytics Pythonnal

A képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevők adatelemzési feladatokon keresztül megismerkedjenek a Data Science terület egyik legnépszerűbb eszközével, a Pythonnal. A képzés folyamán gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, milyen vállalatirányítási problémákra és hogyan adhatunk választ a korszerű adatelemzési eszközökkel. Képzés célcsoportja Képzésünket ajánljuk mindazoknak, akik betekintést szeretnének kapni a Data Science világába: Controllereknek […]

Tovább

Advanced Analytics R-rel

A képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevők adatelemzési feladatokon keresztül megismerkedjenek a Data Science terület egyik legnépszerűbb eszközével, a R-rel. A képzés folyamán gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, milyen vállalatirányítási problémákra és hogyan adhatunk választ a korszerű adatelemzési eszközökkel. Képzés célcsoportja Képzésünket ajánljuk mindazoknak, akik betekintést szeretnének kapni a Data Science világába: Controllereknek […]

Tovább

Advanced Analytics projektek sikertényezői – áttekintés döntéshozóknak

A képzés célja A képzés célja, hogy fogódzót nyújtson a döntéshozóknak a Data Science terület projektjeivel kapcsolatosan. Képzés célcsoportja A képzés pénzügyi, controlling, értékesítési, marketing, fejlesztési, termelési, logisztikai terület döntéshozóinak szól, akik betekintést szeretnének kapni a Data Science világába Tematika Mit kell tudni vezetőként, mielőtt belevágunk egy Advanced Analytics projektbe? Milyen üzleti esetekre tud megoldást […]

Tovább

Controlling Akadémia – 2019. őszi kurzus

A Controlling Akadémia öt alapmodulból és egy speciális modulból áll. Az alapmodulok elvégzését követően lehetőség nyílik az érdeklődésnek és karrierterveknek leginkább megfelelő specializációt kiválasztani: pénzügyi controlling, működésfejlesztés vagy információmenedzsment. Modulok A kurzus során a hallgatók széles körű controlling ismereteket sajátíthatnak el az alapoktól egészen a legújabb eszközökig és módszerekig. Videó Az 1993-as indulás óta több […]

Tovább

Irányítás és controlling

Az első lépcsőn áttekintést adunk a controlling filozófiájáról, legfontosabb eszközeiről, a szervezeti kontroll lehetőségeiről, valamint a controller szerepéről a vállalatirányításban. A résztvevők megismerkednek a stratégiai és operatív controlling alapjaival. Ideális, ha a vezető a controllerével együtt sajátítja el az alapokat. Az eredmény a közös nyelv, a közös gondolkodás és a közös élmény. A legfontosabb megválaszolandó […]

Tovább

HR controlling nem HR vezetőknek

A képzés célja A szervezetek közötti különbség oka az emberekben keresendő. Az egyik szervezet képes megszerezni és elkötelezni a legjobb munkaerőt, a másik nem. Mivel a személyügyi költségek a legnagyobb tételek között szerepelnek, így az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás alapvetően befolyásolja a versenyképességet. A program résztvevői megismerkednek a HR controlling gazdag eszköztárával. Tematika Stratégia – […]

Tovább

Automatizált előrejelzések, prediktív elemzés – betekintés az adatvezérelt vállalatirányítás eszköztárába

A képzés célja A prediktív analitikai megoldások ma már az élenjáró vállalatok minden tevékenységét áthatják, mivel az adatigényes üzleti problémák a szervezetekben számos területen jellemzőek. Az a vállalat, amely nem képes kiaknázni a rendelkezésére álló információkat, nem lesz képes a stratégiai kérdésekre megfelelő időben megfelelő választ adni. Az adatvagyon kiaknázására fejlett predikciós eszközök állnak rendelkezésre, […]

Tovább

Termelési controlling

A képzés célja Termelési terület irányítási sajátosságainak bemutatása. Tematika Költség- és fedezetszámítás a termelésben. Gyártási folyamathoz illeszkedő anyagelszámolási és visszajelentési rendszer kialakítása. Költségnemek és költséghelyek kialakítása a gyártási folyamatban. Kapacitáskihasználtság, hatékonyság tervezése és elemzése. Fix és változó költségek szétválasztásának problémája. Termékszintű eredmény-, illetve fedezetszámítás gyártó vállalatoknál. A fedezetszámítás felhasználása döntéstámogatásra és teljesítményértékelésre. A költségcsökkentési, illetve […]

Tovább

Korszerű tervezési és forecasting módszerek

A képzés célja Korszerű tervezési és előrejelzési módszerek, eljárások bemutatása. Tematika A kerettervezés korlátai Hagyományos tervezési rendszerekkel kapcsolatos legfontosabb problémák Kritikai észrevételek vezetők és controllerek szemszögéből A tervezési rendszer átalakítása radikális és inkrementális eszközökkel A tervezési folyamat fejlesztése: fókuszban a forecasting Frontloading Részletek és jelentkezés.

Tovább

IT Controlling

A képzés célja A gyakorlatban alkalmazható, konkrét iránymutatást adni mind az informatikai területen az irányításért, controllingért felelős szakértőknek, mind a controlling területen az informatikáért felelős controllereknek arra vonatkozóan, hogyan lehet a controlling eszközöket (célkijelölés, tervezés, tervlebontás, belső teljesítmény elszámolás és árazás, beszámolás és teljesítményértékelés) alkalmazni az informatikai területen. Tematika Informatikai szolgáltatások árazása (vetítési alapok, belső […]

Tovább

Beszerzéscontrolling

A képzés célja Azon eszközök bemutatása, melyekkel a controlling célirányosan tudja támogatni a hatékony vállalati beszerzést. Tematika A beszerzés szerepe az ellátási láncban Beszerzési szervezet irányítása: központosított vs. decentralizált és a hibrid beszerzés? Standard beszerzési folyamatok felépítése, mérésének elvei – Balanced Scorecard a beszerzésben A Beszerzés Érettségi Modell alkalmazásának előnyei Szállítóértékelés eszközei: – Értékelési kritériumok […]

Tovább

Financial Modeling Excelben – Döntéstámogatás

A képzés során a résztvevők az alábbi, a controlleri munkát megkönnyítő, haladó Excel-funkciókat sajátítják el a fenti szakmai témakörök feldolgozása során: Adatmodellek összekapcsolása keresőfüggvényekkel (fkeres, vkeres, hol.van, index, szumhatöbb) Excel beállítások (különböző nézetek, eszköztár beállítások, billentyűkombinációk) Adatbeviteli tippek (adatbevitel egyszerre több cellába, sortörés a cellában, sorozatkitöltések, beépített és egyéni sorozatok, adatok importálása külső forrásból, adatok […]

Tovább

Financial Modeling Excelben – Tervezés, költségszámítás

Cél Képzés célja a leggyakoribb mindennapi controlleri feladatok Excel-támogatásának elsajátítása gyakorlati példákon keresztül. Ha Ön részt vesz cégénél a vezetői döntéstámogatásban, ha pénzügyi elemzéseket készít, akkor ez egy „kötelező” kurzus, ahol számos technikát sajátíthat el gyakorlati példákon keresztül. Ügyfelünk véleménye: „A termelőcégekre szabott képzés nagyon hasznos volt az elemzéssel, controllinggal foglalkozó kollégáink számára. Üzleti problémák […]

Tovább

Viflow

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a Viflow 6 működését és azt a gyakorlatban alkalmazni tudják. Képesek legyenek a vállalati folyamathierarchia átlátására, a vállalati folyamatok strukturált, látványos és gyors leképezésére, illetve a folyamatokhoz kapcsolódó adatok feldolgozására és kimutatások készítésére. Tematika A ViFlow napjaink első számú folyamatmodellező eszköze, aminek segítségével a rögzített folyamatok számos módon […]

Tovább

Önkiszolgáló CPM megoldás A-Z-ig Excel és heterogén vállalati környezetben – Jedox

A képzés célkitűzése, hogy az üzleti felhasználók ízelítőt kapjanak, miként lehet az IT segítsége nélkül önállóan felépíteni és üzemeltetni egy teljes CPM rendszert a Jedox használatával. A Jedox az önkiszolgálást erősen támogató CPM* BI* eszköz.  (*Gartner és IFUA Horváth & Partners terminológia alapján. BI: Business Intelligence; CPM: Corporate Performance Management) A képzés célcsoportja controllerek, üzleti […]

Tovább

Döntéshozatal támogatása előítéletmentesen

Speciális kommunikációs tréning Kiknek ajánljuk? CFO-knak controlling vezetőknek controllereknek üzleti elemzőknek és mindazoknak, akik döntéselőkészítési feladatot végeznek / döntéselőkészítési folyamatot támogatnak Cél Egyes szakértők véleménye szerint a magatartásorientált controlling nagyobb határhasznot fog hozni a jövőben, mint a kvantitatív módszerek egyre nagyobb mértékű finomítása. A tréning célja, hogy olyan módszereket és technikákat mutassunk be, melyekkel a […]

Tovább

Harc a kiválóságokért – verseny és együttműködés, avagy az új titánok felkutatása és megtartása

Speciális kommunikációs tréning CFO-knak, controlling vezetőknek „Élmények. Szabadság. Virtuális közösségek. Én-központúság. Egyedül, de virtuálisan együtt. Gyors reagálás, információszerzés és döntés. A munka/magánélet egyensúlya, a magánélet sérthetetlensége. Rugalmasság.” Igen, az Y és a Z generációs munkavállalókról van szó. Hogyan lehet a legjobbakat megtalálni, a legjobbakat, akiket érdemes? És ha már megtaláltuk, hogyan tartsuk a szervezet keretein […]

Tovább

IFRS-controlling

A képzés célja Az IFRS-áttérést minden vállalatnál hatalmas előkészületi munka előzi meg, amely elsődlegesen a számviteli és adózási területre összpontosul. Azonban nem szabad elfeledkezni az átállás controllingfolyamatokra gyakorolt hatásairól sem. A képzés célja, hogy áttekintést adjon az IFRS-áttérés controlling vonatkozásairól, és a controlling IFRS-alapokra helyezéséhez kapcsolódó feladatokról. Minden esetben az adott vállalat sajátosságait figyelembe véve […]

Tovább

Riportok, beszámolók szakszerűen – vezetőknek

A képzés célja Bemutatni a beszámolási, riportkészítési helyzetet a vezetők szemszögéből: Mit várhatunk el munkatársainktól annak érdekében, hogy lényegretörő, hatásos és hatékony jelentéseket kapjunk? Tematika Az utóbbi harminc évben az emberiség több információt “termelt”, mint az azt megelőző 5000 évben. Egy átlagos vállalati vezető hetente több mint egymillió szót olvas el ebből az információhalomból, s […]

Tovább

Hogyan lesz a HR a topmenedzsment elismert tagja? Pénzügyi és stratégiai ismeretek HR-eseknek

Képzési programunk célja a HR támogatása abban, hogy a felső vezetés elismert és befolyásos partnerévé váljon. A HR-vezetőnek / HR-szakértőnek értenie kell azokat üzleti kihívásokat, amelyekkel a CEO és a CFO szembesül; csak így válhat olyan belső tanácsadóvá, aki tevékenységével értéket teremt a felsővezetők számára. Ehhez értenie kell az üzleti működés logikáját, a stratégiai kihívásokat […]

Tovább

Hogyan lesz a HR a topmenedzsment befolyásos tagja? HR controlling HR-eseknek

A képzés célja Képzési programunk célja a HR támogatása abban, hogy a felsővezetés elismert és befolyásos partnerévé váljon. A HR-vezetőnek / HR-szakértőnek értenie kell azokat üzleti kihívásokat, amelyekkel a CEO és a CFO szembesül; csak így válhat olyan belső tanácsadóvá, aki tevékenységével értéket teremt a felsővezetők számára. Ehhez értenie kell az üzleti működés logikáját, a […]

Tovább