Harc a kiválóságokért – Y és Z generáció együttműködése

Helyszín: Budapest
Időpont: 2023. november 29.

Speciális kommunikációs tréning CFO-knak, controlling vezetőknek

„Élmények. Szabadság. Virtuális közösségek. Én-központúság. Egyedül, de virtuálisan együtt. Gyors reagálás, információszerzés és döntés. A munka/magánélet egyensúlya, a magánélet sérthetetlensége. Rugalmasság.”

Igen, az Y és a Z generációs munkavállalókról van szó.

Hogyan lehet a legjobbakat megtalálni, a legjobbakat, akiket érdemes? És ha már megtaláltuk, hogyan tartsuk a szervezet keretein belül ezt az örökmozgó, sokfelé figyelő, egyszerre több dologgal zsonglőrködő új nemzedéket? Hogyan kezeljük a sokszor túl gyors/határozott/meginghatatlan érveléseiket? És mit jelent a “túl”? Kihez, mihez képest?

A ma negyvenes éveit taposó X generáció épphogy kezdte megérteni az utána következő Y generáció attitűdjét, motivációját, s már meg is jelent az újabb, a munkaerő piacra 2-3 éven belül tömegesen belépő Z generáció. Ők új működési mintákat, új életszemléletet, új munkastílust képviselnek. Hogyan tudjuk megtalálni és megtartani közülük a legjobbakat? Ez ma már időszerű kérdés: aki a legjobbakat szeretné, annak már most érdemes elkezdeni a felkészülést.

Három nemzedék, három attitűd, három munka- és viselkedési stílus egy munkahelyen.  Szemináriumunkon a jellemzően vezetői pozícióban lévő X, a gyakran már vezetői pozícióban lévő Y és a munkaerőpiacon gyakornokként, asszisztensként megjelenő Z generáció együttműködését, eltérő kezelési módjukat dolgozzuk fel a vezető szemszögéből.

Cél

Célunk, hogy iránymutatást, új vezetési és kommunikációs megközelítéseket, alkalmazható eszközöket és technikákat adjunk a CFO-knak és controlling vezetőknek, amelyek lehetővé teszik a XXI. századi fiatalok felkutatását, megértését, a szervezeti működésbe való integrálását és a bennük rejlő potenciál munkába való átfordítását.

Tematika

 • Generációmenedzsment: már működő gyakorlati példák, a jelenkor és a közeljövő kihívásai
 • Generációk sajátosságai, alapmotívumok és viselkedési minták, munkastílus
 • Szervezeti korfa és annak következményei
 • Az új generációk által hozott új kompetenciák és potenciálok a szervezetben – szervezeti hatások
 • Motiváció újratöltve: mi mozgatja, mozdítja a fiatalokat? Perspektívák, célok, preferenciák, mozgatórugók
 • Y generációs fiatalok álláskeresési szokásai (300 fős mintán alapuló kutatás eredményei)
 • Csatornák és új típusú eszközök a toborzásban, a vonzó munkahely ismérvei
 • Kommunikációs formák: online magabiztosság – offline bizonytalanság, a visszajelzés fontossága és módja
 • Beillesztés: a tanuláshoz való hozzáállás, tekintélytisztelet – hatalomfókusz kapcsolat
 • Eltérő munkastílus: gyorsaság-alaposság, szervezettség-spontenaitás, kötött formák-szabadság, működési módban való különbségek: nyitottság-zártság (hidak keresése)
 • A vezetői szereprepertoár bővítése (coach, mentor szerep, leadership, rugalmasság)
 • Együttműködés és verseny: individumok nemzedéke a teammunkában, az együttműködés új elvei


Módszertan

 • interaktív ismeretátadás
 • előadás
 • közös tapasztalatok értelmezése workshop módszertannal
 • saját élmények feldolgozása kiscsoportban majd plenárisan, tréneri vezetés mellett

Időtartam

1 nap

Részvételi információk, jelentkezés>>