Kötelező sarokszámok, felülvizsgált objektumok és gördülő előrejelzés = hatékonyabb tervezés

Controller Praxis, Fordította: IFUA Horváth & Partners
2012. március 30.

Az operatív tervezés folyamatának átszervezése a hatékonyság jelentős növekedéséhez vezetett a Benteler AG-nál, és egyúttal a vállalati működés minden szintjén növelte a tervezési folyamat elfogadottságát. A változásról Markus Happe, a Benteler AG konszerncontrollingjának vezetője tartott előadást "A tervezési folyamat átalakítása" címmel a 13. Kölni Tervezési Konferencián, amelyet 160 gazdasági szakember részvételével tartottak.


Különböző nézőpontok és résztervek integrációja
Egy, a Benteler csoportról szóló rövid kitekintés után Markus Happe az újjászervezett tervezési folyamat alapelveit mutatta be. Az új folyamat integráló jellege megmutatkozik abban, hogy biztosítja

  • egyrészt a stratégiai és operatív tervezés;
  • másrészt pedig a különböző résztervek – az eredménytervtől a mérlegterven át a pénzügyi tervekig –

szoros illeszkedését egymáshoz.


A kötelezően előírt sarokszámok csökkentik az egyeztetési körök számát
Ugyancsak létfontosságú eleme az új modellnek a világos célokra való fókuszálás. A stratégiai tervezés során meghatározott pénzügyi sarokszámok kötelező jelleggel alkalmazandó top-down előírásokként jutnak el az egyes üzleti területekhez. Az egyes szintek ezt követően lebontják azokat, így ezáltal az operatív tervezés folyamata a társaságok szintjén hatékonyan, a felesleges egyeztetési köröket elkerülve valósulhat meg. A társaságok szintjén a tervezéssel töltött idő ily módon jelentősen csökkent.

A tervezési objektumok számának csökkentése kevesebb ráfordításhoz vezet
Azért, hogy a folyamathatékonyság a vállalat minden szintjén javulhasson, az egyes tervezési objektumokat kritikai szemléletű felülvizsgálatnak vetették alá. Ma már csak azokat az objektumokat tervezik meg részletesen, amelyek jelentős hatással vannak az üzleti tevékenységre. Ugyan a másodiktól az ötödik tervezési évig az első év tervezési részletezettségi foka megmarad, a mindenkori tervezés lefutását automatizált folyamatok támogatják. Ezáltal a második tervezési év tervezési ráfordításai az első évinek jóval kevesebb, mint felére tehetők.


Gördülő előrejelzés, mint az éves tervezés alapja
A felvázolt alapelvek mellett Happe különösen fontos elemként jelölte meg a tervezési folyamat rugalmasságát. Az autóipari beszállítók körében különösen fontos a piaci dinamika folyamatos figyelemmel kísérése. E célból a Benteler egy gördülő elven működő, öt negyedévet átfogó (állandó időintervallumokra készített) előrejelző rendszert vezetett be, ami által a következő évre vonatkozó előrejelzés a büdzsékészítés kiindulási alapjául szolgálhat.
Az imént felvázolt megközelítés a hatékonyság javulásához vezetett a teljes tervezési folyamatra nézve, ezáltal hozzájárult a tervezési folyamat elfogadottságának növekedéséhez a folyamat minden érintettjénél, minden szinten. A Benteler International AG példája jól mutatja a büdzsétervezés modern alapelveinek létjogosultságát és az ebben rejlő potenciálokat.

Az előadóról
Markus Happe a Benteler AG konszernszintű tervezésért és ellenőrzésért felelős controlling vezetője. A konszernszintű tervezési és beszámolási feladatokon túlmenően hozzá tartoznak a kockázatjelentések és a beruházáscontrolling; konszernszintű projekteket vezet és támogatja a csoportszintű felvásárlási (M&A) tevékenységeket.

Forrás: ControllerWissen

Cimkék: , , , , ,