Az informatika szerepe az ügyvédi munkában

Kovács Péter, Dr.
2008. július 01.

Az ügyvéd társadalom érdeklődése az informatikai eszközök és ügyviteli megoldások iránt az elmúlt néhány évben alakult ki.
Ennek legfőbb ösztönzője az igazságügyi kormányzatnak azon törekvése, hogy mind a bírósági ügyintézésben, mind az államigazgatási eljárásokban helyet kapjanak azok az eszközök és módszerek, amelyek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a jogalkalmazást, továbbá megkönnyítik az adminisztrációs gyakorlatot.
Ezzel szemben joggal vethető fel, hogy az eddigi jogszabályi kötelezettségek, pl. az elektronikus cégeljárást választó ügyvédek esetében olyan feladatokat hárítanak a közreműködőkre, amelyek többletköltséggel (pl. speciális informatikai eszközök, szkennerek beszerzése) és informatikai alkalmazási ismeretek elsajátításával járnak, ugyanakkor – az eddigi tapasztalatok alapján – ezek „hozadékát” elsősorban a bíróságok élvezik.