Felhasználási feltételek

A Magyar Tematikus Controlling Portál weboldalt – továbbiakban: Controlling Portál – az IFUA Horváth & Partners Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79.) – továbbiakban: Üzemeltető – működteti
A Controlling Portál használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

I. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
A személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki a 1992. évi (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló) LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.
A Controlling Portálra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.

II. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

III. A Controlling Portál tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel.
Az Üzemeltető a 1999. évi (a szerzői jogról szóló) LXXVI. törvény keretein túl a Controlling Portál nevének és a pontos URL megjelölése esetén hozzájárul a közzétett saját szellemi alkotásainak idézéséhez, ugyanakkor a tartalmak teljes egészében történő lemásolásához nem járul hozzá.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok, interjúk, stb.) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

IV. A Controlling Portál tartalma semmilyen esetben nem minősül szakmai tanácsadásnak.
A Controlling Portál letöltéséből erdő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.
A Controlling Portálon található külső hivatkozások (a www.controllingportal.hu-tól, illetve a www.horvath-partners.com/hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az összefoglalókban közölt információk pontosságáért, amennyiben azok külső hírforrásból származnak. Mindazonáltal forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki. Az összefoglalók nem tartalomközlések, csupán az érdeklődés felkeltését szolgálják az adott téma iránt.
A Controlling Portál Fórum menürészében megjelenő tartalom tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.

V. Jelen felhasználási feltételek megváltozása esetén a változások hatályba lépése előtt két munkanappal ennek tényét az Üzemeltető a Controlling Portálon közzéteszi, valamint e-mailben értesíti regisztrált felhasználóit.