Controlling szakmai szervezetek

Ki kicsoda a controllingban?

Menedzsment és Controlling Egyesület

Az Egyesület 1992-ben alakult a controlling alkalmazásában érdekelt cégek, intézmények és magánszemélyek szakmai szervezeteként. Célja a controlling legújabb ismereteinek és módszereinek terjesztése hazánkban, kiemelten kezelve a korszerű vezetési módszerek, a vállalati tervezés és beszámolás, a controlleri szerep és feladatok témaköreit. Ezen célok megvalósításához az egyesület rendszeresen szervez különböző témájú szakmai programokat, kapcsolatot tart a nemzetközi controlling-élet szervezeteivel, valamint publikációs és együttműködési fórumként szolgál tagjai számára.
Menedzsment és Controlling Egyesület

International Group of Controlling

A controlling területén tevékenykedő intézmények, szervezetek nemzetközi együttműködési fóruma, melynek elsődleges célja a controlling világszerte elfogadott, egységes értelmezésének, terminológiájának kialakítása és a különböző országokban folyó controller-képzés harmonizálása. Ezáltal az IGC hozzájárul a controlleri szerepdefiníció és koncepció fejlesztéséhez és egységesítéséhez, együttműködési fórumként támogatja a tapasztalatcserét a különböző országok, régiók, illetve az elméleti és gyakorlati élet szakemberei között, valamint kijelöli a controlling területen folyó oktatás modern alapjait. E munka keretében az IGC elkészítette angol és német nyelven a Controlling Szótárat, mely összegyűjti a controlling szakma legfontosabb kategóriáit: több mint 100, gyakran használt terminus definícióját és részletes magyarázatát tartalmazza. Az IGC Controlling Szótárat az IFUA Horváth & Partners Kft. fordította magyarra.
International Group of Controlling

Internationaler Controller Verein eV

A német nyelvterülethez tartozó országok controlling-egyesülete, az IGC tagszervezete, mely a német Controller Akadémia oktatóinak és hallgatóinak kezdeményezésére 1975-ben alakult, Albrecht Deyhle vezetésével. Ma már több, mint 3800 controller, controlling tevékenységet folytató szakember a tagja. Az egyesületi tevékenység, a tapasztalatcsere jórészt a regionális illetve a régiókon átnyúló, szektorokhoz kapcsolódó Munkacsoportokban történik, illetve a regionális rendezvényeken. Emellett évente megszervezik a Controller Kongresszust, valamint megjelentetik a Controller Magazint és egyéb publikációkat.
Internationaler Controller Verein eV