Ellenőrzési nyomvonal – Hogyan alakítsuk ki és működtessük az ellenőrzési nyomvonalat és a kockázatok kezelésének rendszerét?

Tanács Zoltán, Szél Zoltán
2005. szeptember 01.

Az elmúlt évben az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének EU-konform átalakítása megtörtént, melynek hatására új jogszabályok születtek, meglévők módosultak, továbbá új standardok és ellenőrzési módszertanok kerültek kiadásra. Ennek következtében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet új elemeket vezetett be a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerébe, melyek fő elemei az ellenőrzési nyomvonal és a kockázatkezelés.
Cikkünkben bemutatjuk az IFUA által az ellenőrzési nyomvonal és a kapcsolódó kockázatkezelési rendszer kialakítására kidolgozott módszertan alapjait, melyet az elmúlt fél évben több költségvetési intézménynél is módunk volt a gyakorlatban is alkalmazni.

További módszertani ismeretek, gyakorlati megoldások az „Új közszolgálati menedzsment” témakörében elérhetőek Tanács Zoltántól, az IFUA Horváth & Partners vezető tanácsadójától, a Közszolgálati Kompetencia Központ vezetőjétől.
eMail: zoltan.tanacs@ifua.hu