Tűz a hotelben

2016. július 01.

Egy pap, egy mérnök és egy controller egy lángoló hotelépület 10.
emeletén reked. A füstben úszó lépcsőház felé képtelenség menekülni. Ám
amikor kinéznek az ablakon, nagy megkönnyebbülésükre látják, hogy
odalenn kéken megvillan egy úszómedence. A pap gyors imát mormol és
kiugrik, egyenesen bele a vízbe.
A mérnök, látva a társa szerencsés
megmenekülését, szintén felpattan az ablakpárkányra, a kezéből formált
„mérőeszköz” segítségével megkeresi a medence közepét, és ő is sikeresen
belecsobban.
Ekkor a controller lép ki az ablakba, és hosszas számolgatásba kezd… A
lángok szinte már a lábát nyaldossák, amikor végre nekirugaszkodik.
De ő felfelé száll!
Vajon mi történhetett?
A kolléga előjelhibát vétett…