Vallomás

2016. július 01.

A controller az éjszaka közepén ér haza dülöngélve. Megpróbál halkan
beosonni a szobába, de a felesége egyszer csak dühösen eléáll:
– Hol voltál már megint ilyen sokáig, te mocskos disznó?
A controller lerogy a legközelebbi székre, szemmel láthatóan küszködik a szavakkal, és végül nehezen forgó nyelvvel kiböki:
– Nincs értelme tagadnom, úgyis megtudnád. A szeretőmnél voltam.
Mire a feleség felcsattan:
– Még hazudsz is, te szemét? Tudom, hogy már megint egész éjjel csesztetted a nyomorult táblázataidat!