2. M&C levél – 2003. március 24. Basel II felértékeli a controllereket

2003. március 01.

Az „Új Bázeli Tőkeegyezmény” (Basel II) sztenderd kockázatminosítést ír elő a bankok számára a tartalékolás és a hitelköltségek meghatározásához. A tőzsdén jegyzett vállalatok számára a „rating” nem újdonság. Az igazi változás a kis- és középvállalati szektort érintheti.

Érdemes felfigyelni arra is, hogy a „Basel II” felértékeli a controllereket. Miért? Milyen információkat szolgáltat a controller a minősítéshez? S vajon hogyan kapcsolódik ez a controllerek küldetéséhez?

Radó István: Basel II felértékeli a controllereket.
Néhány tanulság a kis- és középvállalati szektor menedzserei és controllerei számára

Mottó: "Bankár az az ember, aki kölcsönad egy esernyőt, amikor süt a nap és visszakéri, amikor elered az eső."

Az "Új Bázeli Tőkeegyezmény" (Basel II) sztenderd kockázatminősítést ír elő a bankok számára a tartalék és a hitelköltségek meghatározásához. A Bázeli Bizottság szorosan együttműködik az Európai Unió tőke megfelelési direktívájának kidolgozásában. A bankok hatásvizsgálatokat folytatnak több európai országban. 2003 a felkészülés jegyében telik, majd 3 éves türelmi időszak következik.
Tőzsdén jegyzett cégek számára a "rating" nem újdonság. Az igazi változás a hitelből gazdálkodó kis- és középvállalati szektort érintheti.
Nem kell jóstehetség a jövendöléshez: aki csökkenteni akarja majd kiszolgáltatottságát a különböző bankok eseti bonitásvizsgálataival szemben, fel kell készüljön a változásokra. Középméretű vállalkozások számára bár nem kötelező, de megfontolandó lesz, hogy alávessék magukat hitelminősítő szervezetek (Moody´s, Standard & Poor´s) vizsgálatának. (Éves rendszeres költség 5-10 Millió Ft között várható.)

Érdemes felfigyelni arra, hogy a "Basel II" felértékeli a controllereket. Miért?

Mert a kvalitatív kritériumok jelentősen (kb. 50 %-os súllyal) befolyásolják a minősítés kimenetét. Mi tartozik ezek közé? Jórészt a jó stratégia, a szakszerű tervezés és az ütőképes vezetés.
A kvalitatív kritériumok átfedésben vannak a controllerek küldetésével:
"A controller viseli a felelősséget az eredmény, a pénzügyek, a folyamatok és a stratégia áttekinthetőségéért" – így szól controller misszió az IGC (International Group of Controlling) szerint.

Nézzük meg, milyen információkat szolgáltat a controller a minősítéshez?
-Múlt- és jövőbeli jövedelemtermelő-képesség a pénzügyi szükséglet, a hitelvisszafizetés, a folyó üzlet tőkeigényének fedezésére és a cash-flow fenntartására.
-Információk minősége és rendelkezésre állása.
-Iparágon belüli pozíciók és jövőbeli kilátások.
-Keresletingadozások hatása a jövedelmezőségre és a cash-flow-ra.
-Menedzsment reakciókészsége és erőforrás bevonási képessége megváltozó környezeti feltételek kivédésére, illetve lehetőségek kihasználására.
-Konzervativitás, illetve kockázatvállalási készség fokozata.

 Basel II tehát végleg pontot tesz a vitára: a kockázati controlling a cég folyamatos finanszírozásának és ezzel tartós fennmaradásának egyik kulcsává válik. A jó controlling rendszer és a hivatását értő controller bizonyíthatóan növeli a cég értékét.