„IPRI” mint tudományos bázis

2003. december 16.

A Horváth & Partners anyagi és szellemi támogatásával International Performance Research Institute (rövidítve: IPRI) néven jogilag, és a működés szempontjából is független közhasznú társaság alakult meg stuttgarti székhellyel. Az intézmény vezetői Horváth Péter és Georg Urban professzorok (Urban professzor korábban a DaimlerChrysler cégben töltött be felsővezetői posztokat, és a Stuttgarti Egyetem díszdoktora).
Az IPRI – nevéből is adódóan – a teljesítmény, a teljesítménymérés és -értékelés, illetve a menedzsment kontroll témakörökhöz kapcsolódó kutatásokat támogatja (beleértve a doktori disszertációk elkészítését is).
Az IPRI egy nemzetközi tudományos intézményi hálózat része is egyben: több ország hasonló intézményeivel alakított ki kutatási célú együttműködést. Ennek legfrissebb példája a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Teljesítménymenedzsment Kutató Központjával kialakított kapcsolat, melynek programjában több kutatási projekt mellett a magyarországi üzleti, közszolgálati és non-profit szervezetek teljesítménymenedzsment rendszereinek vizsgálata kezdődött el a 2003-as évben.