Hogyan tehető mérhetővé a hosszú távú értékteremtés?

Vojtekovszki Ádám
2016. május 31.

A S&P Long-Term Value Creation (LTVC) Global Index kezdeményezés bemutatása

Már a 80-as években számos vállalatvezető fejezte ki aggodalmát a részvénypiacok felől érkező befektetői nyomással kapcsolatban. A piaci trend szerint a vállalatvezetők sokszor kénytelenek voltak az egyébként jövedelmezőnek tűnő és a hosszú távú stratégiába jobban illeszkedő irányokat feláldozni a rövidtávú profit oltárán. Döntéseiket elsősorban inkább a rövid távú haszon szerzésére irányuló befektetői várakozások mozgatták, semmint a hosszú távú értékteremtés. Kevin Laverty, a Washington Egyetem professzora 1996-ban megjelenő értekezésében már „short-termism”-ként említi és vizsgálja a jelenséget. 2015-ben több mint 400 pénzügyi vezető bevonásával végzett felmérés szerint a válaszadók 75%-a volt hajlandó lemondani egy pozitív NPV-jű beruházás megvalósításáról, amennyiben az rontaná az adott negyedévben a vállalat EPS (egy részvényre jutó nyereség) rátáját (egy részvényre jutó nyereség). (1)

A vállalati stratégiát kutató szakemberek és menedzsmentgondolkodók már évtizedek óta letették voksukat a hosszú távú szemléletmód mellett, azonban szinte teljes egyetértéssel állítják, hogy a pénzügyi piacok bizony rövidtávú logika alapján működnek. (2) Az elmúlt években jelentős befektetési alapok is felemelték hangjukat az azonnali haszonmaximalizálás indukálta menedzsment döntések (mint például K+F projektek vagy az emberi erőforrás továbbképzésére irányuló programok visszafogása) és a rövidtávú befektetési attitűd romboló hatásai ellen. Az egyetlen oka, hogy miért nem kerül pont az egyébként evidensnek tűnő „vita” végére, az az, hogy nem volt lehetőség egy rövid távra és egy hosszú távra optimalizáló gazdaság vagy szektor teljesítményének összevetésére.

Alex Matturi, a S&P CEO-jánek elmondása szerint az elmúlt években növekvő befektetői igény mutatkozott a
kiegyensúlyozott értékteremtésre fókuszáló és előre meghatározott stratégiát követő vállalatok iránt. Ezt a pozitív tendenciát felismerve vezette be a S&P 2016 január 11-én az úgynevezett Long-Term Value Creation (LTVC) Global Index-et.

S&P LTVC Global Index kvalitatív és kvantitatív tényezőket kombinál egyetlen mérőszámmá, meghatározva ezzel a cég hosszú távú értékteremtő képességét.

Maga az index 10 szektor (CIGS (3) szerint) 150 vállalatának teljesítményét összegzi. Az úgynevezett „Economic Dimension Scores” a RobecoSAM svájci központú befektetési tanácsadó cég által kidolgozott kvalitatív értékeléseket használva méri a vállalatirányítás hatékonyságát. A mérőszám kvantifikálja többek között a kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységeket, brand menedzsmentet, innovációs menedzsmentet, ellátási lánc menedzsmentet, az adóstratégiát és az ügyfélkapcsolat-menedzsmentet. Az általános vállalatirányítást számszerűsítő mérőszámokon túl tartalmaz még szektorspecifikus mérőszámokat, mint például az energetikai vállalatok kitermelő és feltáró tevékenységére vonatkozó adatait, vagy a média vállalatok által közölt tartalmak függetlenségét.

A S&P által az indexbe épített klasszikusnak mondható pénzügyi mutatószámok is a hosszú távra helyezik a hangsúlyt: a ROE és a tőkeáttételi mutatókon kívül az elhatárolások számszerűsítése is megjelent a pénzügyi mutatók között.

„Megpróbáljuk az index használatával megváltoztatni a vállalati magatartást” – mondta Mark Wiseman, az index létrehozásában közreműködő Canada PensionPlan Investment Board CEO-ja. (4) „Hisszük, hogy az indexben megvan az a potenciál, hogy mind a vállalatvezetést, mind pedig a befektetői oldalt arra ösztönözze, hogy a hosszú távú értékteremtéshez hozzájáruló tényezőkre fókuszáljanak.”

A változásra valóban szükség van, az LTVC index pedig tovább gyarapíthatja azon érvek listáját, miszerint a fenntartható növekedés és a stratégiaalkotás nem csak jól csengő szavak, hanem a tulajdonosi érték növelésének alapjai.

Lábjegyzetek:

(1) John R. Grahama , Campbell R. Harveya, Shiva Rajgopalc- The Economic Implications of Corporate Financial Reporting

(2) Peter F. Drucker, Post-Capitalist Society (New York: Harper Collins, 1993); R. H.Hayes & W. J. Abernathy, „Managing Our Way to Economic Decline” (1980) 60(3) Harvard Business Review 71.; MichaelE. Porter, „Capital Choices: Changing the Way America Invests in Industry” (1992) 2 Journal of Applied Corporate Finance 5.; Stuart Albert, Akbar Zaheer & Srilata Zaheer, „The Importance of Time Scales” in Carey L. Cooper & Denise M. Rousseau, eds., Trends in Organisational Behaviour, Vol 7 (Chichester, England: John Wiley & Sons Canada, Ltd, 2000) 1 [Zaheer]

(3) Global Industry Classification Standard

(4) Activists Beware Huge Investors Debut New Long-Term Index

 

Források jegyzéke: