Algoritmusok az üzleti folyamatok átalakításában

Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners
2016. március 23.

Hogyan változott meg a „klasszikus” BPR a machine learning technikák elterjedésével? A Harvard Business Review tanulmánya a folyamatfejlesztések új irányát mutatja be, és azt is megtudhatjuk belőle, melyik machine learning technikát melyik üzleti folyamat átalakítására használják a leginnovatívabb vállalatok.

A machine learning technikák, algoritmusok alkalmazása teljesen átalakította az üzleti folyamatainkat és azok fejlesztésének módszertanát (BPR). A fejlesztők által írt algoritmusok, kódok segítségével képesek lehetünk jelentősen felgyorsítani az üzleti folyamatainkat. Ennek nagy jelentősége van a jelenlegi piaci környezetben, ahol a piaci változásokra történő azonnali reagálásnak különösen nagy szerepe van. Így ma egy folyamat fejlesztését sokkal inkább az algoritmusok és adat modellek teljesítményének folyamatos fokozásán keresztül lehet megvalósítani, mint magának a folyamatnak a változtatásán, fejlesztésén keresztül.

A cikk bemutatja, hogy az egyes machine learning technikákat mely üzleti folyamatok fejlesztéséhez alkalmazzák a leginnovatívabb vállalatok. Például a termékek és szolgáltatások piacosításának és értékesítésének folyamatát leginkább a prediktív elemzési módszerrel, valamint a vizuális
érzékelés és természetes nyelv módszerével fejlesztik. Emellett az is kiderül a cikkből, hogy az egyes technikák milyen típusú teljesítmény fokozását segíthetik leginkább elő. Míg a prediktív elemzés az árbevétel teljesítményét tudja leginkább fokozni, addig a vizuális érzékelés az árbevétel teljesítményének fokozása mellett, a költség és ügyfél által érzékelt teljesítményen is képes javítani a gyakorlat szerint.

A cikk konkrét vállalati példák felsorakoztatása után végül rávilágít arra, hogy a machine learning technikák alkalmazása a BPR területén nemcsak új munkafolyamatokat generál, hanem teljesen megváltoztatja a munkáról és folyamatokról való gondolkodásunkat.

Algoritmusok az üzleti folyamatok átalakításában

Forrás: Harvard Business Review