CEO-választás: kívülről vagy belülről?

Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners
2016. november 30.

Igaznak tűnik a CEO-választás esetében a régi mondás, hogy az új seprű jól seper – legalábbis ha baj van. Több kutatás egybehangzó eredménye, hogy pénzügyi nehézségek esetén a cégek (tulajdonosai) kívülről várnak megoldást a problémákra, ezért nem szervezeten belülről választják az új CEO-t.

A Stanford University cikke több ezirányú kutatás eredményeit összefoglalva rámutat, hogy a legtöbb vállalat belülről választja ki az első számú vezetőt, mert így biztosított a folytonosság, hiszen a belső jelölt előélete révén mély szervezeti tudással rendelkezik.

A kívülről történő választás mellett szól azonban, hogy a külső jelöltek esetében vannak bizonyított eredmények, track recordjuk ellenőrizhető. Stratégiai, szervezeti, kulturális változásokhoz jobban pozícionálható egy külső jelölt.

Az USA ezer legnagyobb vállalatát 1970-2005 között vizsgáló tanulmány szerint változás figyelhető meg: míg a 70-es években az első számú vezetők 15 %-át hozták kívülről, a 2000-es években már 33%-ot. A kutatás másik fontos eredménye, hogy a kívülről toborzott CEO-k kb. 15%-kal magasabb javadalmazásban részesültek, mint belülről kinevezett társaik.

Két másik tanulmány szerint szignifikáns különbség van a pénzügyi nehézségekkel küzdő cégek vezetőválasztásában. A végkövetkeztetés: pénzügyi nehézségek idején a cégek külső megoldást keresnek a problémákra, a CEO személyében is. Bizonytalanság idején is ez a trend érvényesül.

A tőzsde is pozitívan reagál külsős CEO kinevezésére – különösen, ha a cég teljesítménye alapján az a vélekedés, hogy változásra lenne szükség.

Egy több mint 1300 CEO-ból álló mintán végzett kutatás (1971-1994) azt találta, hogy a vezetőváltás előtti évben jellemzően szignifikánsan csökkent a ROA, a váltást követő 3 évben viszont szignifikánsan nőtt. A kutatók szerény bizonyítékot találtak arra, hogy a kívülről érkezett CEO-k esetén nagyobb volt a növekedés a ROA-ban.

Összefoglalásképp : a külső CEO-kat toborzó cégek rosszabb működési helyzetben vannak és komoly változások előtt állnak. A pénzpiacok pozitívan reagálnak a kívülről hozott vezetőre azon feltételezés miatt, hogy ő majd véghezviszi a várt változtatásokat, és nagyobb ROA növekedést ér el.

Mindazonáltal a különböző befolyásoló tényezők módszertani elkülönítése extrém nehézségekbe ütközik – figyelmeztetnek a szerzők zárszóként.

Forrás: Standford Business