Driver alapú szcenáriómodellezés

Gulyás Attila, Budaházi Balázs, Szórádi Balázs
2020. május 25.

Bevezetés

A koronavírus okozta krízisben a vállalatok a túlélés, valamint a stabilizálás után a harmadik szakaszban a működés újraindítására kell, hogy koncentráljanak. A járvány miatti szükséges korlátozó intézkedések rávilágítottak, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek nem hatékonyak egy-egy vállalat esetében, ahol fejlesztések szükségesek.

Egyértelmű, hogy sok hazai vállalat nem volt felkészülve erre a válságra. Másrészt az is nyilvánvaló, hogy tanulva ebből azon kell dolgozni, hogy a jövőben egy potenciális externális sokkhatással (pl. egy másik járvánnyal) szemben ellenállóbbak legyenek a vállalatok. Egyszóval erősíteni kell a válságtűrő képességet. Ennek az egyik sarkalatos pontja a tervezési, előrejelzési képességek fejlesztése. Ma már látszik, hogy a korábban a vállalati gyakorlatban sok helyen alkalmazott végtelenül részletes bottom-up megközelítések nem alkalmasak válsághelyzetben, amikor gyorsan, rugalmasan kell döntést hozni, vagyis amikor a leginkább szükség lenne a tervezésre. Gyorsan változó, bizonytalan gazdasági környezetben top-down megközelítéssel kell tervezni. Az aprólékos szöszmötölésre nincs idő, amikor gyorsan kell stratégiai szintű döntéseket hozni. Ilyenkor a fő értékvezérlők, a likviditást, eredményességet érdemben meghatározó driverek mentén kell gondolkodni.

 

Burak K / Pexels

 

A jelenlegi gazdasági helyzetben a szcenárióelemzési és modellezési képesség kritikus, hiszen a vállalatoknak több rövid- és középtávú forgatókönyvre is fel kell készülniük, ezekre döntéseket, akciókat kell megfogalmazniuk. Ezen a ponton számos megválaszolandó kérdés merül fel üzleti oldalról a controllerek, modellezők részéről, például:

  • Mi várható a következő időszakban? Milyen forgatókönyvekkel kell számolni?
  • Hogyan lehet a kockázatokat valószínűségekkel számszerűsíteni?
  • Hogyan érdemes megvizsgálni minden forgatókönyvet annak érdekében, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzuk a lehető legjobb időzítéssel?
  • Mi alapján hozhatók meg a szervezet működését stabilizáló döntések (pl. bércsökkentés, létszámleépítés)?
  • Milyen hatásai lesznek a meghozott akcióknak és hogyan illeszthetők be a gazdasági akciók a vállalat működésébe?
  • Milyen gyakran kell újratervezni a szcenáriókat?

Mivel nagy a bizonytalanság a válság lefutásának modelljét illetően, valamint ezek a lefutások iparáganként más alakot vehetnek fel (1. ábra), kiemelten fontos, hogy ezekre a kérdésekre a vállalatok felkészülten tudjanak válaszolni.

1. ábra: A koronavírus okozta gazdasági változások lehetséges forgatókönyvei (iparáganként eltérő lehet)

 

Ebben nyújt megoldást a driver alapú szcenáriómodellezés, mely lehetővé teszi a gazdasági bizonytalanság kezelését és proaktív lépéseken keresztül tervezhetővé alakítja a vállalati működést az adott iparágban releváns tényezőkre fókuszálva (2. ábra).

 

2. ábra: A driver alapú szcenáriómodellezés ábrája

 

Egy ilyen modell kialakításának első lépéseként meg kell határozni a kulcs vezérlő mutatókat (top KPI-okat), amelyek alakulását modellezni szeretnénk. Jellemzően ez az EBITDA (jövedelemezőség) és/vagy a free cash-flow (finanszírozási képesség).

A definiált KPI-(oka)t fő üzleti összefüggések mentén le kell bontani, vagyis létre kell hozni azt az értékalapú pénzügyi modellt, amelynek változtatható inputjai a működést befolyásoló driverek. Ezen driverek változásai a pénzügyi modellen keresztül hatnak a fő KPI értékére.

Példa a modellbe beépíthető kockázati tényezőkre

Egy raktározással foglalkozó nemzetközi logisztikai szolgáltató működését leginkább a kereslet alakulása, a rendelkezésére álló erőforrások kihasználtsága és a devizaárfolyamok alakulása határozza meg. A kereslet csökkenése bevételi oldalon szűkíti az árazási lehetőségeiket, költségoldalon pedig nehezíti a raktárkapacitás és a munkaerő kihasználtságát. Az árfolyamok bizonytalansága miatt veszélybe kerülhet az eredményesség.

Ezután azonosítani kell a releváns környezeti tényezőket, kockázatokat, amelyek hatnak az üzleti driverek értékeire. Mind a driverek mind az azokra ható kockázati tényezők iparág- és szervezetspecifikusak.

 

3. ábra: A driver alapú szcenáriómodellezés alapjait képező makrogazdasági környezeti tényezők

 

A transzparens kép kialakításához tehát vizsgálni kell az adott vállalatra releváns makrogazdasági környezeti tényezők hatását (3. ábra), amelyek meghatározzák a különböző szcenáriók lefutását. Ilyenek a minden iparágat befolyásoló monetáris politikai intézkedések vagy a csak egyes iparágakat érintő állami beavatkozások, segélyek. A járvány elleni védekezés és a nemzetközi járványhelyzet monitorozása rövid iterációkat követel meg a vállalat vezetésétől, ezen tényezők gyors változásának köszönhetően.

Példa akciók hatásaira

Nem csak az eredményt befolyásolják a külső tényezők, hanem likviditási problémákba is ütközhet a vállalat, ha nem tudja időben kitermelni költségeit. Ilyenkor hajlamosak vagyunk az eszközök (pl. egy targonca, raktárépület) eladásán és a munkaerő leépítésén gondolkozni. Ez rövidtávon átmeneti megoldást jelenthet, hosszú távon azonban komoly akadályokat okozhat a működés újraindításánál. Érdemes több szcenárió mentén vizsgálni lépéseink hatását. Elképzelhető, hogy az erőforrások pótlása nem, vagy csak magas áron lesz később lehetséges, így különböző szcenáriókat érdemes modellezni ezzel kapcsolatban.

A modell kialakításának következő lépése a kalibrálás, a legfontosabb feltételezések egyeztetése. A környezeti tényezők modellbe történő beemelését követően a tervek és előrejelzések megbízhatóságát számszerűen értékelni kell a kockázatok alapján. A beépített kockázatokhoz valószínűségeket kell rendelni.

A top KPI várható értékének szimulációja után üzleti válaszokat kell adni a kapott eredmények fényében, vagyis akciókat kell megfogalmazni, hogy a vállalat stratégiai célja megvalósuljon. Ezeket az akciókat (pl. egyszeri költségcsökkentés vagy árfolyamfedezés) be kell építeni a modellbe és az akciók hatásait szimulálni szükséges.

Idővel új információk alapján a kockázatok valószínűsége, valamint az akciók várható hatásai is változnak, így azokat szükséges folyamatosan nyomon követni és újraértékelni. A modell kialakításának utolsó kulcsfeladata a releváns riportok létrehozása és azok stratégiai döntésekhez történő felhasználása. Ezzel a megközelítéssel az egyes stratégiai akciók hatásai és a lehetséges lefutások beépíthetők az előrejelzésbe, tervezésbe és a visszamérésbe.

A felvázolt driver alapú megközelítés kritikus fontosságú a jelenlegi helyzetben, de érdemes rá általánosságban is, a normál működés részeként tekinteni, erre alapozva a stratégia szintű fontos döntéseket. Driver alapú modellek alkalmazásával a vállalat válságtűrő képessége erősödik. Alkalmazásával felkészíthetjük a szervezetet a hirtelen, sokkhatásként megváltozott gazdasági / társadalmi környezetben a stratégia, kulcsfontosságú döntések hatékony, gyors és megalapozott meghozatalára.

A driver alapú modellezési szemlélet a vállalati érettségtől függően akár bonyolult makrózott Excel modellekben, de fejlett tervezési rendszerekben is kialakítható. A legmagasabb szinten számos külső változó integrálásával, prediktív modellek támogatásával valósul meg. Mi, az IFUA-nál készen állunk minden érettségi szinten segíteni ügyfeleinket a kialakításában.

Gulyás Attila, az IFUA Horváth & Partners vezető tanácsadója
Budaházi Balázs, az IFUA Horváth & Partners tanácsadója
Szórádi Balázs, az IFUA Horváth & Partners tanácsadója

Ha érdekli a téma, nézze meg a Driver alapú tervezés infografikát a Horváth & Partners honlapján!