Geopolitikától a prediktív elemzésig – forró témák a vállalatirányításban

IFUA Horváth & Partners
2016. február 25.

2016. május 26.


Program

9:15-9:45
Hogyan változik a CFO-val szembeni elvárás?
Előadó:
Bencsik László, 
az OTP Bank vezérigazgató-helyettese

9:45-10:15
Prediktív elemzés – a controlleri funkció forradalma?
Előadó:  Horváth Péter professzor,  a Horváth AG felügyelő bizottságának elnöke

10:15-11:15
Európát érintő geopolitikai, társadalmi és gazdasági kockázatok és forgatókönyvek 2016 késő tavaszán – Kerekasztal-beszélgetés

 • Geopolitikai összefüggések
 • Lehetséges hatások a pénz-, a tőke és az árupiacokra, növekedésre, munkaerőpiacra és más gazdasági szereplőkre

A beszélgetés résztvevői:

 • Dr. Besenyő János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének geopolitikai szakértője
 • Dr. Chikán Attila egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a MLBKT elnöke
 • Szabó László, a Concorde Alapkezelő elnöke

11:15-11:45
Kávészünet

11:45-13:15
Szekciók

A szekció: Előrejelzés, tervezés üzletiintelligencia-támogatással
A világban lezajló digitális transzformáció nem kerüli el a controlling két alapvető feladatát sem: a tervezést és az előrejelzést. Kulcstémák: market intelligence; nyersanyag és devizapiacok volatilitásának kezelése; globális kockázatkezelés; döntési helyzetek gyors modellezése; rugalmas érzékenységvizsgálatok; screenification.

Előadók:

 • Kurunczi Márta, az AUDI Hungaria vállalati controlling vezetője
 • Petró Zsófia, az MVM Informatika gazdasági igazgatója
 • Radó István, az IFUA Horváth & Partners ügyvezető igazgatója

B szekció: Kapacitásmenedzsment korszerűen, hatékonyan
A szekcióban azt szeretnénk konkrét példákon keresztül bemutatni, hogyan lehet a különböző szakterületeken a korszerű mérési és elemzési eszközöket alkalmazva hatékonnyá tenni a folyamatokat, tevékenységeket. Nem feltétlenül költségcsökkentésről, inkább rugalmasságról, az igényekhez való alkalmazkodásról lesz szó. Maguk a használt (alapfolyamati és információ-technológiai) eszközök is sok adatot tudnak biztosítani (átfutási idők, meghibásodások stb), de ezt általában nem használjuk optimalizálásra, nem építjük be a vezetői információszolgáltatásba, döntéstámogatásba. Ezen felül további mérési lehetőségek vannak, amik ma már olcsóak és egyszerűek, csak tudni kell jól használni őket. Néhány élenjáró példát fogunk bemutatni.

Előadók:

 • Heltai Lajos, a Partner in Pet Food gyárigazgatója
 • Klein Lajos, a Richter injekcióüzemének vezetője
 • Dr. Székely Ákos, a MOL-INA pénzügyi igazgatója, MOL SSC vezető


C szekció: Sikeres üzleti modellek

A szekcióban különböző iparágakban működő vállalatok első számú vezetőit kérdezzük meg arról, milyen egyedi tényezőket tartanak saját üzleti modelljük sikerfaktorának, legnagyobb kihívásának. A legfőbb témák: Hogyan lehet irányítani egy saját szervezeten kívüli értékesítési hálózatot? Miként lehet egy vállalatcsoporton belül megszerezni / behúzni újabb és újabb tevékenységeket  a budapesti telephelyre?  Milyen üzletimodell-váltással sikerült túllépni a fennálló piac határain?

Előadók:

 • Csucska Péter, a Lexmark Magyarország vezérigazgatója
 • Pandurics Anett, a Magyar Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója
 • Sávos András, a Knorr Bremse Vasúti Rendszerek ügyvezető igazgatója

13:15-14:15
Ebédszünet

14:15-15:45
Szekciók

D szekció: Lean a controllingban
Milyen controllingra van szüksége a lean vállalatoknak? A lean szemlélet egyre több vállalat irányításának szerves része. Ezek a cégek folyamatosan tudnak hatékonyságot, eredményességet, minőséget javítani – ez bizonyított tény számos iparágban. A controllingnak igazodnia kell  ehhez; a lean szemlélet meg kell jelenjen a tervezésben, a mérésben és a teljesítményértékelésben is.  Három példát mutatunk be három különböző iparágból arra, hogyan változott meg és illeszkedett a controlling a lean működés sajátosságaihoz.
A szekció fókuszpontjai:
(1) MÉRÉS lean alapokon – a Sanofi – Chinoin példája: Lean projektek támogatása folyamatos méréssel, visszacsatolással. Projektek szisztematikus azonosítása, követése, utólagos visszamérése.
(2) TERVEZÉS lean alapokon – a Bosch példája: Keretgazdálkodás és büdzsék helyett kulcsteljesítménymutatók (hatékonyság, minőség, egységköltségek) célértékének kitűzése és figyelése egy termelőüzemben.
(3) TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS lean alapokon – a K&H példája:Átfogó, egészen személyekre szólóan lebontott mutatószámok egy ügyfélszolgálaton.

Előadók:

 • Cenner Anna, a Chinoin Zrt. (a Sanofi csoport tagja) Finance & Controlling menedzsere
 • Dósa Laura, a Robert Bosch Automotive Steering Kft. controlling vezetője
 • Kovács Zsófia, a K&H Bank Corporate Customer Service vezetője

E szekció: Termékfejlesztés, technológiafejlesztés, üzletfejlesztés irányítási kérdései
A szekcióban a következő kérdésekre keressük a választ a felkért előadókkal:

 • Mit jelent a vállalatirányítási gyakorlatban az innováció-orientáltság?
 • Milyen eszközökkel, folyamatokkal tudja a gazdasági terület támogatni a fejlesztőket?
 • Mit vár el a fejlesztés a gazdasági területtől?
 • Hogyan tudunk sikeresebb innovációt végezni, mint regionális versenytársaink?
 • Hogyan lehet nemzetközi cégcsoporton belül fejlesztési tevékenységet sikeresen bővíteni Magyarországon?
 • Hogyan lehet a termékfejlesztés, technológiafejlesztés sikerességét és hatékonyságát mérni?

•    Termékfejlesztők, technológiafejlesztők szerepe az üzletfejlesztésben, piacbővítésben

Előadók:

 • Keleti Zsolt, a Sága Foods vezérigazgatója
 • Dr. Lelkes Márk, a Rába fejlesztési intézetének vezetője
 • Szabó Krisztián, a Festo-AM műszaki igazgatója

F szekció: Önkiszolgáló üzletiintelligencia-rendszerek a CFO-k támogatásában
Élenjáró példák az önkiszolgáló üzleti intelligenciára: hogyan támogatják a korszerű IT-megoldások a controllingot és a CFO-t?

Előadók:

 • Galántai Gábor, az Axiál controlling vezetője
 • Sum János, az MVM controlling igazgatója
 • Süslecz Attila, a Nemak Győr controlling vezetője
 • Urbancsok Kata, a Vodafone Financial Planning & Analysis menedzsere

15:45-16:15
Kávészünet

16:15-17:00
Szekciók

G szekció: A CFO-t támogató korszerű IT megoldások – Kerekasztal-beszélgetés

H szekció: Mi a vezetők véleménye? A controlling adatszolgáltató vagy tanácsadó? És mindezt mi befolyásolja?
A Budapesti Corvinus Egyetem  „Versenyben a világgal” című kutatási programjának adatait dolgozta fel Szukits Ágnes, a workshop előadója. Sokváltozós statisztikai módszerek segítségével elvégzett adatelemzés váratlan, ellentmondásosnak tűnő tényeket tárt fel. A workshop a Magyar Controlling Egyesület szakmai támogatásával valósul meg.
17:00-18:00
Dr. Csernus Imre (Csernus doki): Személyes rugalmasság és ellenállóképesség a munkahelyen

 • Milyen tanácsokat tud megfogalmazni a vezetőknek – akik másokért is felelősek -, hogy ne tegyék tönkre a beosztottak életét?
 • Hogyan tudjuk megőrizni, fejleszteni belső stabilitásunkat a szervezeti változások közepette?
 • Milyen módszerekkel fejlesszük személyes ellenállóképességünket?