Stratégiát alkotnak az önkormányzatok

Tanács Zoltán, Felker Nóra
2011. január 01.

Nem csupán a józan ész és a vezetési alapelvek, de jogszabály is kötelezi az önkormányzatok frissen kinevezett vezetőit arra, hogy megalkossák stratégiájukat. Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.) 91. §-a rögzíti, hogy az önkormányzatnak a képviselőtestület alakuló ülését követő hat hónapon belül el kell fogadnia új (vagy aktualizálni a még érvényben lévő) gazdasági programját – azaz legkésőbb 2011 áprilisáig mindenhol elő kell állnia e dokumentumnak.
S bár a jogszabály nem stratégiáról, hanem gazdasági programról beszél, a kettő közötti
kapcsolat aligha kérdőjelezhető meg.