Címke: Középtávú Terv

Nyereségoptimalizálás az üzleti kockázatelemzés és a játékelmélet együttes alkalmazásával

A nyereség optimalizálásához az adott vállalat működésében rejlő kockázatokon túl szükséges a versenypiaci környezetben rejlő kockázatok tudatos feltárása és értékelése is. Ez utóbbiban nyújt segítséget a játékelméleti modellezés, mely képes a versenytársak várható magatartását is figyelembe véve az optimális döntés megalapozására. A cikkben egy olyan esetet mutatunk be (a termékár meghatározása témakörben), amelynek során – […]

Tovább

A kockázatmenedzsment tevékenység illesztése a termékfejlesztési és K+F folyamatokba

Az innováció stratégiai jelentősége, felgyorsulása és jelentős költségvonzata egyaránt indokolja a kockázatelemzés módszertanának alkalmazását a termékfejlesztési és K+F folyamatokat érintő döntések meghozatalánál. Az ötletgyűjtés menedzselésekor érdemes megvizsgálni a lehetséges kockázatokat – majd pedig beépíteni ezeket a termék üzleti tervébe, illetve felhasználni a szükséges beruházások értékelésekor. A marketingtervezés során végzett kockázatelemzés feltárhat olyan piaci lehetőségeket is, […]

Tovább

Tervezés a mezőgazdaságban

Ez a cikk egy fiatal agrárközgazdász, Dr. Kemény Gábor figyelemreméltó munkája. A szerző 2000-ben a Kaposvári Egyetem doktorandusz hallgatójaként kutatást végezett a dél-dunántúli régió mezőgazdasági társas vállalkozásainál azzal a céllal, hogy átfogó képet nyerjen a mezőgazdasági üzemek mai tervezési gyakorlatáról. A cikk első részében erről olvashatunk. A kutató – egy mezőgazdasági cég controllereként – hamarosan […]

Tovább

A Beyond Budgeting előretör

A Beyond Budgeting témával foglalkozó, ismert szerzőpáros: Jeremy Hope és Robin Fraser, egy újabb, érdekes cikkel jelentkezett a Harvard Business Review hasábjain. Mondanivalójuk egyre inkább abba az irányba tolódik el, hogy a Beyond Budgeting, mint vezetési módszer azoknak a vállalatoknak az eszköztárába épül be, amelyek elvetik a centralizációt, a merev tervezést, az utasításon és ellenőrzésen […]

Tovább

Controlling az agrárium vállalatainak gyakorlatában

A mezőgazdasági üzem sajátossága, hogy természeti környezetben, biológiai eszközökkel, igen magas kockázattal termel ki és állít elő értéket. Ebben az ágazatban a piaci kényszer, illetve a vezetői elhatározás még nem olyan elterjedt és markáns a tudatos- és módszeres irányítás, a controlling alkalmazására, mint más ágazatokban. A cikk átfogó képet és statisztikai elemzést-értékelést nyújt abban, hogy […]

Tovább

A tervezés és a keretterv készítés továbbfejlesztési lehetőségei

A cikk célja a tervezés és a keretterv-készítés gyakorlati problémáinak áttekintése, illetve az ezek alapján megfogalmazható fő javítási irányok kijelölése. A tervezés kritikai felülvizsgálatának tapasztalataira alapozva a szerzők rámutatnak, hogy mely területeken és hogyan alkalmazhatóak a Beyond / Better Budgeting módszerei, mint például a folyamat- és outputorientált tervezés, a stratégiai és az operatív tervezés integrációja […]

Tovább