41. M&C levél: Milyen lenne a világ tízparancsolat nélkül? Globális gazdasági ethosz kiáltvány

2008. április 01.

A mai turbulens belpolitikai és gazdasági környezetben néha elveszíti az ember a fonalat, nem tudja, hogyan vélekedjen a közélet és a gazdaság szereplőinek etikai kinyilatkoztatásairól. Ezért jó, ha képessé válik önálló vélemény megalkotására. Olvashat eredetiben Arisztotelészt vagy Kantot, de sokaknak talán az is elég, ha a világvallások közös metszetét, a Globális gazdasági ethosz kiáltványát tanulmányozzák.
Nem feltétlenül kell hívőnek lenni ahhoz, hogy az embernek legyen ethosza, vagyis személyes etikai meggyőződése. Akinek működik a lelkiismerete, annak szüksége van személyes alapelvekre, stabil értékrendre és normákra, hogy tetteivel belső bírósága előtt el tudjon számolni.

(Radó István)

Öt világvallás egyházi méltóságai, teológusok, filozófusok, globális cégeket képviselő igazgatók és politikusok adták nevüket ahhoz a dokumentumhoz, amely a Globális gazdasági ethosz kiáltvány címet kapta. A Nobel-békedíjas Desmond Tutu és a Novartis igazgatóságának elnöke, Daniel Vasella egyaránt az aláírók között szerepel. A Kiáltvány a „Tübinger Stiftung Weltethos” javaslata és a Világvallások Parlamentjének világethoszról szóló nyilatkozata alapján készült, és megnevezi az alapvető erényeket és értékeket, illetve a vezetési tématerületeket a gyakorló menedzserek számára.

Tudjuk, hogy az örök szkeptikusok az ilyen nyilatkozatokat pusztába kiáltott szónak tartják. Azt is tudjuk jól, hogy a világ nagy problémái, az éhezés, a gyermekhalandóság, a piszkos üzleti praktikák és az ökológiai katasztrófák nem szűnnek meg automatikusan a globális gazdasági ethosz terjesztésétől, de azzal is tisztában vagyunk, hogy nélküle sem következhet be általános javulás.

Mi lenne, ha nem létezne az ENSZ Alapokmánya vagy a mózesi tízparancsolat? Mindig voltak, és mindig lesznek, akik az etikai normákat megsértik, ám ezek a szabályok ennek ellenére figyelmeztetnek minket az embertelenségre, és arra sarkallnak, hogy szembeszálljunk a gazdaság és politika helyi vagy nemzetközi játékosainak mértéktelen egoizmusával.

A mindössze hat oldalas Kiáltványt igen értékesnek tartom, mert nem félnapos ötletroham alapján állították össze. Időtálló és univerzális elveket fogalmaz meg. Időtálló, mert csak olyan értékek és normák kerültek bele, amelyek a világvallások évszázadok alatt felgyülemlett etikai tapasztalatából kristályosodtak ki. Univerzális azért, mert a benne foglalt alapelvek kulturális szempontoktól függetlenül is érvényesek az egész emberiségre.

A Globális gazdasági ethosz kiáltvány nem akar senkit sem kioktatni a helyes viselkedésre – írja Hans Küng professzor, a Weltethos Stiftung alapítója. Szerinte minden embernek szüksége van egy világos etikai koordinátákkal telerajzolt belső térképre, és egy iránytűre, a lelkiismeretre, amely akkor is megbízhatóan működik, ha válsághelyzetekben súlyos döntéseket kell meghozni a hétköznapok ellentmondásos valóságában.

Nem feltétlenül kell hívőnek lenni ahhoz, hogy az embernek legyen ethosza, vagyis személyes etikai meggyőződése. Akinek működik a lelkiismerete, annak szüksége van személyes alapelvekre, stabil értékrendre és normákra, hogy tetteivel belső bírósága előtt el tudjon számolni.

A mai turbulens belpolitikai és gazdasági környezetben néha elveszíti az ember a fonalat, nem tudja, hogyan vélekedjen a közélet és a gazdaság szereplőinek etikai kinyilatkoztatásairól. Ezért jó, ha képessé válik önálló vélemény megalkotására. Olvashat eredetiben Arisztotelészt vagy Kantot, de sokaknak talán az is elég, ha a világvallások közös metszetét, a Globális gazdasági ethosz kiáltványát tanulmányozzák.

Az alábbiakban letöltheti a kiáltvány szövegét.

Angol nyelven >>>
Német nyelven >>>