A Big Data jelentése: változás Új üzleti modellek az Ipar 4.0 révén – ahogy a Festo Future Technology vezetője látja

Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners
2016. január 27.

A Horváth & Partners 2015 október 28-án rendezte meg a 2. Big Data Konferenciát, melyen számos szakember osztotta meg tapasztalatait, véleményét a hallgatósággal. Az előadó cégek között volt az ALLIANZ, az SAP, a FESTO.

Összefoglalónkban a FESTO előadását mutatjuk be. A FESTO az automatizálástechnológia globális szereplői közé tartozik, számos élenjáró találmánnyal rendelkezik. Világhírű pl. a Festo bionikai modellje, amellyel természeti jelenségeket lehet átültetni robotikai rendszerekbe. Az egyik legújabb fejlesztésük az eMotionButterfly, a pillangó robot, ami kollektív rajokban száll és amivel az „ultrakönnyű szerkezetek” határait tesztelik.

A közel 18.000 alkalmazottal és 63 országban működő családi vállalkozás összesen közel 300.000 ügyfelet szolgál ki.

2014-es 2,5 milliárd eurós árbevétele közel 7%-át kutatásra és fejlesztésre fordította.

Ipar 4.0: a Lean filozófia továbbfejlesztése

A lean filozófia sok éves mikrooptimalizációinak köszönhetően a termelővállalatok már hatékonyan működnek – a tömegtermelést tekintve. A fogyasztói elvárásokból adódó kihívások azonban megkívánják a termékek egyediségét, és környezettudatos, aktuális termékeket kell előállítani, emiatt szükség van a lean szemlélet továbbfejlesztésére Ipar 4.0-vá. Ez lehetőséget teremt új üzleti modellek kialakítására, ezzel egyidejűleg jelentős kihívásokat támaszt a szakemberekkel szemben.

A terméktrendektől a termelési mozgatórugókig
A termelésmenedzsmentben sok éven keresztül a tömegtermelés lean alapú optimalizálására helyezték a hangsúlyt. Egymással összehangolt gyártósorok és a termelés egyes lépéseinek aprólékos elemzése révén elérték, hogy egyre „karcsúbb” legyen a termelés folyamata. Emiatt manapság a termelést nagy sorozatnagyságok és nagyfokú komplexitás jellemzik.

A termelési folyamatokat hozzá kell igazítani a terméktrendekhez:

 • A termékek egyre inkább egyénre szabottabbá válnak, egészen egyedi darabok is készülnek. A termékéletgörbék egyre rövidülnek és emiatt a termelő berendezéseket egyre gyakrabban kell átszerszámozni.
 • A termékeknek minél inkább környezetbarátnak kell lenniük, ami új alapanyagokat és technológiákat igényel a gyártás során.
 • Bizonyos társadalmi trendek erősen hatnak a termékekre, mint például a közösségi média csatornákon zajló folyamatos és globális információcsere vagy a fogyasztói magatartásban tapasztalható változások.

Dr. Nestle, a Festo Future Technology vezetője a terméktrendekből négy további meghatározó tényezőt vezet le, amelyek szükségessé teszik az Ipar 4.0 felé való továbblépést.

 • A digitalizált gyárak a jövőben intelligens módon, az értékteremtési lánc menti hálózatokban fognak kommunikálni.
 • Az ügyfélspecifikus gyártás lehetővé teszi a hatékony gyártást akár kis sorozatnagyságban is.
 • Az újrahasznosítás és a pazarlás megszüntetése biztosítja a termelés fenntarthatóságát.
 • A jobb munkakörülmények hatást gyakorolnak a társadalmi trendekre.


Az Ipar 4.0 a lean szemléleten alapszik

„Az Ipar 4.0 a lean szemlélet továbbfejlesztése. A rugalmasság és az alkalmazkodóképesség megnövelésével lehet csökkenteni a komplexitást, valamint hatékony termelést elérni kisebb gyártási sorozatnagyságok esetében is. Az Ipar 4.0 egyetlen központi fogalomhoz kapcsolja az ipar jelenlegi és jövőbeni fejlődési sarokköveit” – fejtette ki Dr. Nestle.

A komplexitás csökkentése irányába ható tényezők:

 • Termelési modulelemek használata
 • Kapcsolódási pontok sztenderdizálása
 • Intelligens, rugalmasan alkalmazható komponensek sztenderdizálása

Az alkalmazkodóképességet – többek között – növelni lehet:

 • önszerveződéssel, mechatronikai képviselőkön keresztül (önszervező gépek)
 • integrált irányítással és kommunikációval
 • általános automatizálási architektúrák által

„Az Ipar 4.0-hoz vezető út evolucionálisan fejlődik évtizedek óta” – mondja Dr. Nestle. Egyértelmű, hogy azokban az esetekben fog a szemlélet érvényesülni, amikor a fogyasztók ezáltal jelentős ügyfélhaszon növekedést tapasztalnak, vagy amikor javul a felhasználhatóság, vagy láthatóvá válik a szervezet / folyamatok hatékonysága.

Emiatt jelenleg a fókusz az okos termékeken (smart products) és az okos gyáron (smart factory) van. Ez utóbbi alatt egy rugalmas, gazdaságos és adaptív termelés értendő (pl. az infrastruktúra többszörös felhasználása révén.)

Új üzleti modellek az Ipar 4.0 révén

Számos vállalat bízik abban, hogy az értéklánc digitalizálásába való invesztíció által szignifikánsan növelni tudja az erőforrás-felhasználás hatékonyságát. Világos azonban, hogy ez a növekvő mértékű digitalizálódás nagymértékű adatnövekedéssel fog együtt járni. Kiemelten fontos lesz az adatelemzési és interpretációs képesség.

Ebből kifolyólag teljesen új üzleti modell lehetőségek jönnek létre. Így elképzelhető, hogy a jövőben el fog különülni a platform-szolgáltató (az olyan vállalat, amely a termeléshez szükséges infrastruktúrát biztosítja) attól a vállalattól, amely a termelést végzi; és csak virtuális kapcsolatban fognak állni. Az adatszolgáltató és a platform-biztosító vállalatok egyaránt rendelkezhetnek az adatokkal (például a gyártandó termékekről) és az elemzési képességekkel.

„A gépipar és az informatika közötti határvonal el fog tolódni”- jósolja Dr. Nestle. A termelésben alkalmazott szoftverek nagyfokú specializáltsága eddig belépési korlátot jelentett a sztenderdizált komponensekhez szokott IT-iparnak. A határok eltolódása következtében elképzelhető az IT-vállalatok üzleti modelljeinek kiterjesztése a gépipari alaptevékenységekre; vagy akár harmadik szereplő belépése a piacra.

A gépipari vállalatok számára egyre fontosabbá válik a strukturált üzleti modell és ezzel együtt az alapvető kompetenciákra való fókuszálás. A Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI) támogatást nyújthat ezen központi kérdés megválaszolásához.

Mi változik a szakemberek szemszögéből?

A növekvő digitalizálódás hatására még komplexebbé válnak a munkakörök – véli Dr. Nestle. A tömeggyártást az egyszerű feladatok dominálják, magas sztenderdizáltsági fokkal. Az Ipar 4.0 hatására azonban a munkakörök a kiszolgálói szerepkörből mozgatórugó-szerű szereppé változnak. Emiatt a szakemberek feladatköre a hibák megtalálása, a preventív (megelőző jellegű) karbantartás és a monitoring feladatok mellett kiegészül az önálló döntéshozatali kompetenciával. Ezekre a változásokra a dolgozókat megfelelően fel kell készíteni, ki kell képezni. Ez jelentősen kihat a képzési paletta minden területére.  A Festo élenjáró példának számít egyedi ajánlataival – mint például a Festo oktatógyár.