Hallgatói vélemények – Controlling Akadémia

2014. június 20.

„Számomra nem ez volt az első oktatási rendezvény, amelyen controlling témában részt vettem. Ezekkel összevetve elmondhatom, Magyarországon ma ez a csúcs, amit controlling oktatásban „kapni” lehet. És ez nem kevés!”

„Nagyon élveztem az egész képzést!”

„Az itt szerzett ismeretek segítséget adnak osztályom munkájának megszervezéséhez, új módszerek fokozatos alkalmazásának elindításához az elemzésnél, a beszámolórendszer kialakításához.”

„A négy nap túlságosan gyorsan eltelt. Sajnálom, hogy vége van!”

„A korábbi tudásanyagomat az itt elhangzottak egységes, átfogó, s jól áttekinthető (átgondolható) rendszerbe foglalták. A hallgatói észrevételekre reagálva ráirányították a figyelmemet olyan témákra (problémákra), amelyek a mi vállalatunknál még nem, vagy nem ilyen súllyal jelentkeztek.”


„Rugalmasak az előadások. Elméleti és gyakorlati ismereteket is adnak. Jónak tartom, hogy „életszagú” példákkal illusztrálják az előadók mondanivalójukat. Bevonják a hallgatókat, és az igényeknek megfelelően alakítanak az előadáson.”


„Tetszik, hogy több előadó meghívásával történik az anyag feldolgozása. Jónak tartom az időbeosztást is, bár jól el lehet fáradni az egész napos koncentrálásban. Viszont az előadások nagyon érdekesek, nem tudtam „lazítani”, s nem odafigyelni.”
„A gyakorlati példák alkalmazása, a gazdasági elvárások, szemléletváltozás (tulajdonosi szemlélet előtérbe kerülése), s ehhez a tényhez igazodva a controllinggal szembeni elvárások ismertetése, valamint az új körülmények tudatosítása nagyon pozitív volt.”

„Sok új ismeretet, megközelítést kaptam, amely segíthet a controlling vállalati bevezetésében és egy esetleges jövőbeni partner kiválasztásában. Pozitívnak tartom a teljességre törekvő, részletes és jól használható írásos anyagot, valamint az előadókkal való közvetlen és konstruktív kapcsolatot.”
„Az előadások konkrét anyagán kívül információt, hasznos tapasztalatot szereztem a képzés folyamán a többi hallgatóval folytatott beszélgetésekből. A későbbiekben is szükségesnek tartom a szakmai kapcsolattartást, hiszen a hazai alkalmazás tapasztalatai, az újabb információk érdekelnének. Ezért belépek a Magyar Controlling Egyesületbe is.”