Telekom Romania – Hogyan könnyíti meg a Big Data a döntéshozatalt a controlling és a marketing területén?

Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners
2015. április 23.

Több mint 40 példát ismertet a BITKOM átfogó tanulmánya, amelyben strukturált elemzéseket találunk a nagyvállalatok és a big data viszonyáról, a konkrét kihívások, megoldások és üzleti haszon leírásával.

Összegzés

Felhasználó: Telekom Romania (Deutsche Telekom leányvállalat)

IT-szolgáltató: phutureconsult SMC GmbH

Big data analitikus elemzés alkalmazási területe:
A big data megkönnyíti a döntéshozatalt a controllingban és marketingben a hatékonyság növelésével, mert nagyobb transzparenciát biztosít a projektekre és kampányokra vonatkozóan. Az adatokat elemzése a különböző alkalmazásokban időigényes, ráadásul ilyen módon a beruházások hatása a vállalati mutatószámokra csak közvetett módon elemezhető. Az M/DNA (Marketing-DNS) összekapcsolja a beruházásokat a tevékenységekkel illetőleg kampányokkal. Az M/DNA Big Data megoldás lehetővé teszi a különböző forrásból származó mutatószámok egyszerű és IT-rendszerektől / IT-know-how-tól független elemzését, valamint az új beruházások szimulációját. 

A kihívás
Hogyan lehet a vállalatirányítási szempontból kritikus (kulcsfontosságú) mutatókat az eltérő adatstruktúrákkal és tagoltsággal rendelkező alkalmazási IT-rendszerekből „médiatörés” nélkül egy egységes, szabványosított formátumba átvinni a jelenlegi IT- architektúra megváltoztatása nélkül?

A megoldás
Az M/DNA lehetővé teszi a különböző alkalmazásokból számozó adatok szinkronizálását. Az M/DNA Adatbank felépítése az eltérő tagoltság és eltérő források ellenére egységes formátumban teszi lehetővé az adatokhoz való hozzáférést. A marketing és controlling munkatársak a rendszerakadályokat elhárítva egy felhasználói felületen keresztül kapnak hozzáférést a különböző alkalmazásokból származó KPI-okhoz. Az M/DNA felhőalapú és független az aktuálisan alkalmazott IT rendszertől; a felhasználónak semmilyen specifikus IT-tudással sem kell rendelkeznie. Az M/DNA-vel a beruházások sikere jobban ellenőrizhetővé válik, sőt: előzetesen szimulálni lehet a projekteredményt – szimulációs funkció segítségével jobban meg lehet tervezni a jövedelmezőségre való hatást az értékesítési csatornák, célcsoportok és termékek szintjén.

Big data
Az M/DNA feleslegessé teszi az üzletileg kritikus KPI-ok manuális vagy csak részben automatizált elemzését a jövedelmezőségmenedzsment során – a számlázást, CRM-et és ERP-t már nem egymástól elkülönítve manuálisan elemezzük, hanem egy teljesen automatizált felhasználói felület segítségével. Az M/DNA a különböző rendszerekből származó adatokat beviszi egy egységes alkalmazásba, valós idejű elemzést készít a Telekom Romania különböző IT-rendszeréből származó milliónyi rekordról és egyesíti őket egy egységes formátumban, ezáltal a fontos megállapításokat kiemeli és egységesen mutatja be. Ez megkönnyíti az üzletileg kulcsfontosságú KPI-ok elemzését. Ezen kívül a meglévő adatokat külső adatokkal (médiából származó, versenytársakra vonatkozó, stb.) dúsítja, így javítja az előrejelzések pontosságát. Az adatok elemzése és szimulációja lehetővé teszi előre nem tervezett események korai felismerését.

Az innováció
Az M/DNA egy (felhő alapú) menedzselt szolgáltatás, valamint egy, a controlling és a piaci befektetések eredményességének növelését célzó stratégiai tanácsadás kombinációja. A versenytárs megoldások sokszor rugalmatlanOK,történelmi adatokra épülnek és költséges  IT-interfész integrációt igényelnek. Kevés információt szolgáltatnak a jövőről és ritkán bírnak korai előrejelzési funkcióval a kulcsfontosságú KPI-okra vonatkozóan. Az M/DNA-vel a döntéshozók már kezdetben szimulálni tudják a beruházásokat, majd ezt követően nem csak mérni tudják a projekt sikerét, hanem hangszerelni is azt (és akár harmadik felekkel is megosztani). Más forrásokból származó adatokat (pl. tanulmányok, crowling,metaadatok, média adatok) is hozzáadhatnak szimulációs szempontként. Az ötlettől kezdve, a beruházásokon, a média-mix döntéseken illetve a számlázáson
keresztül a teljesítménymérésig minden adatot egy helyen tárolnak. A korreláció a külső hatások (versenytársak, különös események, például foci VB, ukrán válság) és a fogyasztói magatartás között következésképp IT- integráció nélkül áll elő. A Phutureconsults M/DNA platformja a szimulációk során „láthatatlan tudást” is megjeleníti, így a felhasználók a megfelelő információt a megfelelő időben és a megfelelő formátumban kapják meg.

A haszon
A marketing döntéshozók, controllerek és stratégák az M/DNA segítségével ad-hoc módon releváns adatokat tudnak lehívni a döntéshozatalhoz, tudják kombinálni ezeket és algoritmusok  alapján szimulálni is. Az M/DNA alkalmazás összeköti a big data felhasználását a projekt-és kampánymenedzsmenttel, így minden projekt aktuális /éppen releváns adatait ellenőrizni és szimulálni lehet – így bármikor a naprakész állapot látható.

Kitekintés
A jövőben az M/DNA az események előtti döntéseket (forgalomvisszaesés, felmondások) már a korai szakaszban megjósolja, így a döntéshozók jobban felkészültek lesznek ezekre az eshetőségekre. A külső tanácsadóktól és ügynökségektől való függés kisebb lesz, hiszen az M/DNA minden fontos információt gombnyomásra elérhetővé tesz a megfelelő felhasználó számára a megfelelő formában és a megfelelő időben.

Javaslatok
A felhő-alapú big data alkalmazások, mint az M/DNA leegyszerűsítik a big data felhasználását és megkönnyítik a digitalizációt – a rendelkezésre álló IT megváltoztatása nélkül. A Phutureconsult azt javasolja, hogy a big data alkalmazást építsék be a mindennapi üzleti folyamatokba. Az IT-tól független rendszerek egyszerűbbé és olcsóbbá teszik a big data bevezetését.

Forrás: BITKOM