10 tézis: Hogyan hat a digitalizáció a controllingra?

Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners
2015. október 27.

A digitalizáció szignifikánsan befolyásolja a vállalatvezetést – Dr. Uwe Michel, a Horváth AG CFO-ja a 2015. évi Stuttgarti Controller Fórumon mutatta be 10 tézisét a több mint 200 konferenciarésztvevőnek a controlling új kihívásaival és jövőbeli sikerfaktoraival kapcsolatosan.

Előfeltételek

Miért számít a  digitalizáció mostanában fontos témának? Négy fontos jelenség áll a háttérben: a közösségi média, a „dolgok internet”-je, a növekvő hálózatosodás illetve az egyre teljesítőképesebb IT.

A közösségi média területén tapasztalható aktivitás, az internetre kötött tárgyakban levő szenzorokból származó adatok, illetve a globális hálózatosodás exponenciálisan növekvő adatmennyiséghez vezetnek. Az egyre nagyobb teljesítményű IT pedig lehetővé teszi mindezek gyors feldolgozását és kiértékelését.

10 tézis a digitalizációnak a vállalatirányításra  és a controllingra gyakorolt befolyásáról

 

1. tézis: Paradigmaváltás a vezetésben
A prediktív modellek jó minőségű előrejelzéseket eredményeznek, melyek a vezetői döntéshozatal alapjául szolgálnak, és ezáltal fontosabbak, mint a múltra vonatkozó eltéréselemzések. A modell kialakításához megfelelő kiindulási kérdéseket kell feltenni, és meg kell vizsgálni a kapott eredmények hitelességét.

2. tézis: Számszerűsített üzleti modellek képezik a megújult irányítás alapját
Az üzlet lényegét leképező, ún. driver alapú modellek képezik a tervezés és irányítás tartóoszlopát. Meghatározó jelentőségű a modell valósághű kialakítása. A fontos befolyásoló tényezőkre való koncentrálás növeli az átláthatóságot illetve leegyszerűsíti a forgatókönyvek kidolgozását.

3. tézis: Vezetési ciklusok és optimalizálás
Az operatív vállalatirányítás agilis természetű, és valós időben nyúl vissza a tényadatokhoz.

4. tézis: Automatizált és funkcionális területeken túlnyúló vezetés
A rendelkezésre álló adatok nagyobb mennyiségéből következően az irányítási információk differenciáltan és gyorsabban kinyerhetőek – feltéve, hogy a modellek és algoritmusok megfelelően lettek kialakítva.

5. tézis: Integrált irányítás
Vállalati határokon és értékteremtési láncokon átívelő folyamatokból származó adatokat használnak.

6. tézis: Adatelemzés
Ehhez az önálló szakterülethez matematikai és statisztikai képességek szükségesek az új vállalati modellek megfelelő mélységű leképezése érdekében.

7. tézis: Pénzügyi terület mint Business Partner
A controllerek Business Partnerként viselkednek: A megfelelő kérdéseket kell feltenniük, validálniuk kell az előrejelzések eredményeit, valamint optimalizáló hatást kell kiváltaniuk. A kvantitatív modellek adatainak szervezése egy új kompetenciaprofilra: az adattudósra (Data Scientist) támaszkodik.

8. tézis: Irányítás valószínűségek mellett
A döntések minőségét a kimeneti adatok és kialakított modellek információs folyamatai határozzák meg.

9. tézis: Adatok elérhetősége / rendelkezésre állása
A legnagyobb részletezettségű belső és külső adatok hasznossá tehetők az irányítás számára.

10. tézis: Erős központi kormányzás (Governance)
A szervezeti (legmagasabb szintű) optimalizáció eléréséhez nélkülözhetetlen a következetes vezetés. Tisztázni kell a vállalati etikát érintő kérdéseket, valamint az adatforrásokhoz, adatstruktúrákhoz és adatbiztonsághoz kapcsolódó központi szabályozásokat is – az információs és adatkáosz elkerülése érdekében.

Ahogy azt Dr. Michel mintegy végkövetkeztetésként levonta, ezekre a kihívásokra nem lehet azonnali megoldást találni, ehhez egy gondosan kidolgozott stratégia szükséges.