A Horváth Péter díj és a Green Controlling díj nyertesei

Horváth & Partners
2016. április 26.

A 2015-os Péter Horváth díjat Dr. Florian Hojak nyerte,
„Turn-around"-hoz kapcsolódó controlling módszertanról szóló dolgozatával. A
Horváth Péter alapítvány és az ICV által adományozott Green Controlling díj
három győztese: a Deutsche Telekom, a VAUDE Sport és a Voith.

„A restrukturálási controlling kialakítása” című disszertációjában Dr. Florian Hojak a sikeres felszámolás előfeltételeit elemezte, és tanácsokat fogalmazott meg a megfelelő eszközök alkalmazására vonatkozóan.

A Deutsche Telekom transzparens klímavédelem-monitoring rendszeréért részesült az elismerésben.

A vállalat klímavédelmi célja: a széndioxid kibocsájtás 20%-os csökkentése 2020-ra (2008-hoz képest, a DT konszernre vonatkozóan, a T-Mobile US nélkül). Ez a Green Controlling megoldás lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság
és a felsővezetés átlátható és gyors információt kapjon a kitűzött klímavédelmi cél alakulásáról, az esetleges cselekvési szükségletről.  A Green Controlling megoldás a széndioxid kibocsájtás mérséklésével lényegesen hozzájárul a vállalati energiaköltségek tartós csökkentéséhez is. 

VAUDE: a vállalatirányítási folyamatba integrált Green Controlling-megoldás

A VAUDE-nál a Green Controlling nem elkülönült rendszerként valósul meg, hanem teljes mértékben integrált a vállalatirányítási folyamatba, annak minden szintjén. Interdiszciplináris CSR csapat és szakterületi controllerek támogatják a gazdaság, ökológia és szociális területek hármas egységét. A Green Controllingot folyamatos fejlesztési eljárásként és innovációs motorként alkalmazzák.

Voith GmbH: A transzparencia gondoskodik a versenyszellemről

A Voith Green Controlling megoldásának különlegessége a top-down és bottom-up megközelítés folyamatos összekapcsolása. Top-down kerülnek meghatározásra a  telephelyeken túlnyúló elemzések, a más vállalatokkal történő összehasonlítások, valamint a fölérendelt vállalati célokra vonatkozó legjobb gyakorlatok. Bottom-up megközelítést alkalmaznak ugyanakkor a zöld vállalati célok elérése érdekében az egyéni telephely elemzések révén a potenciálok feltárására. A nagyfokú átláthatóság a telephelyek között versenyszellemet generál, ami 6,5 millió eurós megtakarítást eredményez.