BI-trendek 2020

Korcsmáros István
2020. január 15.

A vállalatoknál keletkező adatok mennyisége és előállításuk sebessége évek óta egyre növekszik. Az üzleti modellek és folyamatok optimalizálására tett erőfeszítések ugyanakkor egyre inkább ezen adatok elemzésére támaszkodnak.

Ezzel kapcsolatban azonban felmerül egy komoly kihívás: az adatok hatékony és innovatív hasznosítása csak akkor lehetséges, ha megfelelő színvonalú adatmenedzsment (leginkább nem a technológiai vonatkozása) révén biztosítottak a valós összefüggéseket feltáró elemzés feltételei.

BI-trendek 2020

Sok vállalat kezdi felismerni, hogy a „minél több az adat, annál jobb” megközelítés jelentős korlátokba ütközik. A nagy adatmennyiségtől elvárt előnyöket ugyanis nem képesek teljes mértékben kihasználni az adatok elégtelen minősége, illetve az elemzési képességek hiánya miatt. Ráadásul az adatvédelem szempontjai is egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek a személyes adatok védelméről szóló európai rendelet (GDPR) 2018. évi hatályba lépése óta.

A hatalmas információáram közepette a cégeknek meg kell találniuk az adatkezelés olyan módját, amely nem csupán megfelel a törvényi előírásoknak, hanem elősegíti az üzleti folyamatok javítását és megkönnyíti a mindennapi üzletvitelt is.

Az adatmenedzsment, üzleti intelligencia (BI), ügyfélkapcsolat-kezelés és vállalati tartalomkezelés kutatására szakosodott BARC  (Business Application Research Center) elemző és tanácsadó cég 2019-ben 2865 felhasználó, tanácsadó és szállító véleményét kérdezte meg az üzleti intelligencia legfontosabb trendjeiről. A BARC BI Trend Monitor 2020 bemutatja, hogy a világ minden tájáról származó üzleti intelligencia és analitikai szakemberek széles köre mely trendeket tekinti a legmérvadóbbaknak a fenti kihívásokra való válaszadás tekintetében.

A hosszútávú (2016-ig visszatekintő) összehasonlítások a trendek fejlődését illusztrálják, és segítik elkülöníteni a divathullámokat (zajokat) a stabil irányoktól. Az alábbiakban összefoglaljuk a jelentés általános trendekre vonatkozó megállapításait.

A legfontosabb BI-trendek 2020-ban

Az adatminőség és a törzsadatkezelés az utóbbi három egymást követő évben az első helyre került. E trend stabilitása azt mutatja, hogy a jó minőségű adatok megléte lényegesen fontosabb, mint más tendenciák, amelyek viszont szélesebb sajtónyilvánosságot élveznek.

Ez azt a tényt is jól tükrözi, hogy sok szervezet nagy hangsúlyt helyez törzsadatainak és adatminőségének menedzselésére, mivel még nem sikerült kitűzött céljaikat teljesíteniük. Ez a trend hosszabb távon is igen fontos marad, és egyben rámutat az adatkormányzás jelentőségére, mely szintén stabil trendként újra a negyedik helyet foglalja el a fontossági rangsorban.

Míg az adatfeltárás és adatvizualizáció továbbra is a második legfontosabb trend, az önkiszolgáló üzleti intelligencia – mely az előző évben a harmadik helyet foglalta el -, lecsúszott az ötödik helyre. Az adatközpontú szervezeti kultúra kialakítása megelőzte az önkiszolgáló üzleti intelligenciát és ezáltal a harmadik legfontosabb trenddé vált. A felsorolt csúcstrendek mind azt a kulcsfontosságú üzenetet erősítik meg, hogy a vállalati adatok menedzselése és kihasználása szervezeti és technológiai megoldások összehangolt kombinációját igényli.

A spektrum legalján található a folyamatbányászat, mely ebben az évben került föl először a vizsgált trendek húszas listájára – ez viszont növekvő ismertségét jelzi. Bár a kutatások e területen a kétezres évek elején indultak, ez az elemzési diszciplína csak manapság kezd szélesebb érdeklődést kiváltani. Mára több hatékony, felhasználóbarát folyamatbányászati eszköz is hozzáférhető a piacon. Bár nevében az adatbányászatra emlékeztet, ebben az esetben a tipikus felhasználók nem az adattudósok, hanem a folyamatgazdák, illetve a folyamat végrehajtásában érintett üzleti szakemberek.

Érdemes megjegyezni, hogy az ez esetben „bányászandó” adatok az egymást követő folyamati lépések digitális lenyomatai, ezáltal igen lényeges ezen lenyomatok időbeni egymásutánisága. Ez viszont azt is jelenti, hogy a folyamatbányászatban az adatminőség még az eddigieknél is kritikusabb szerepet játszik.

1. ábra A BI-trendek fontossági sorrendje

A BI-trendek alakulása az egymást követő években

Néhány trend fontossága kissé növekedett az előző évihez képest (pl. valós idejű elemzés és integrált BI/teljesítmény menedzsment platformok). Ezek azonban csak egy helyet emelkedtek, kivétel az adatközpontú kultúra kialakítása, mely két hellyel lépett előre.

A felfelé mozduló tendenciák esetében tehát nem figyelhetők meg jelentős ugrások. A lefelé mozduló trendek esetében viszont ennek pontosan az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. A mobil BI a tizenkettedik helyről a tizenötödikre esett vissza, folytatva azt a csökkenő tendenciát, amely még 2017-ben kezdődött. Úgy tűnik, mintha a mobil BI alkalmazások egyre kevésbé lennének fontosak a felhasználók számára akár azért, mert mára már szinte természetessé vált, hogy ezek rendelkezésre állnak, akár azért, mert megváltoztak a felhasználói igények.

A fejlett analitika/gépi tanulás/mesterséges intelligencia egy hellyel lejjebb került az előző évi rangsorához képest (a kilencedik helyről a tizedikre csúszott). A kismértékű csökkenésnél azonban lényegesen fontosabb maga a lefelé irányuló tendencia. Ez a trend a 2018. évi tizenkettedik helyről 2019-re egyből három lépést ugrott előre a kilencedik helyre, ami azt jelzi, hogy a felhasználók nagy reményeket tápláltak a gépi tanulási és mesterséges intelligencia megoldásokat illetően. A kismértékű (összesen 1 lépés) csökkenés 2020-ra nem tekinthető kritikusnak, jóindulattal akár stagnálásnak is nevezhető. A korábbi felfokozott várakozásokat tekintve azonban ez mégis némiképp meglepő.

Trendek itthon

Havas Levente, az IFUA Horváth & Partners partnere, az Enterprise Analytics kompetencia központ vezetője szerint a törzsadatkezelésnek a digitalizációs törekvések és az S/4HANA átállások miatt végre érdemben tárgyalt témának kell lennie itthon is. Ezen átállások szép új világot ígérnek, viszont az alapok, az „egy igazság” alapjainak a helyretételére is végre apropó. Viszont nem szexi téma, ezért érdemes helyzetértékeléssel, érettségelemzéssel, az érettségi szint meghatározásával kezdeni a ráhangolódást, az organikus, követhető bevezetés érdekében.

2. ábra A BI-trendek alakulása

Ezek voltak a BARC BI Trend Monitor 2020 legáltalánosabb és leglényegesebb megállapításai a húsz legfontosabb üzleti intelligencia trend alakulását illetően. A teljes jelentés részletesen jellemez minden egyes trendet, regionális és iparágspecifikus összehasonlításokat is végez, valamint feltárja az üzleti intelligencia alkalmazásában élen járó, illetve hátul kullogó vállalatok hozzáállása közötti különbségeket.

 

A szerző az IFUA Horváth & Partners szakértője