Process Mining: Adatalapú folyamatelemzés – hogy a célunkhoz vezető utat a lehető leghatékonyabban tegyük meg

Pásztor Dávid
2019. december 10.

Kivel ne fordult volna elő, hogy a gépjárművében kigyulladt egy lámpa a műszerfalon? A modern, jól felszerelt gépjárművek fedélzeti computere ma már pontos, valós idejű információkat szolgáltat az autónk állapotáról. Bármikor megtudhatjuk, hogy milyen a keréknyomás, hány km-t tehetünk még meg az adott vezetési módunkat feltételezve, figyelmeztet a sávelhagyásról, jelzi a fékbetétek, fékfolyadék állapotát és előre jelzi, mikor kell ellátogatnunk a szervizbe.

 

Process Mining

 

Olyan részletes adatok és folyamatos információk állnak rendelkezésünkre, melyek hatékonyabb döntéshozatalt, biztos alapokon nyugvó, időben történő cselekvést eredményeznek.

Nincs ez másként a vállalati folyamatok elemzésével sem. Ilyenkor a folyamatelemzés lépésein haladunk végig, vizualizáljuk a folyamatot, az egyes folyamati lépésekhez input, output információkat, IT rendszereket, szerepköröket rendelünk. Végül ezeket összevetjük a legjobb gyakorlatokkal. A vállalat számára kulcsfontosságú, hogy a legtöbb valós információt, a lehető leghatékonyabb módon kinyerje a folyamataiból, ezt szolgálja a process mining (folyamatbányászat).

A fogalom leginkább a ma már buzzwordként használt data mining (adatbányászat) elvein alapul, a cél azonos. Különböző nézőpontokból, adatokat elemzünk majd összesítünk az üzleti döntés támogatására. De hogyan is működik a process mining és melyek a legfontosabb előnyei?

A folyamatbányászat eseményadatokat nyer ki:

 • bottom-up megközelítéssel
 • a meghatározott informatikai rendszerekből (ERP, BPM, CRM, stb.)
 • meghatározott end-to-end folyamatokra és mérési pontokon
 • akár valós időben
 • automatizált módon.

Egy olyan okosmegoldás, amely digitális lenyomatokat elemezve optimalizálja az üzleti folyamatokat.

A folyamatbányászat módszertani lépései:

 • Az első és legfontosabb dolog az adatforrások (forrás informatikai rendszerek, infrastruktúrák) azonosítása. Miután a várható elemzések releváns mérési pontjait kialakítottuk, megtörténik az adatok beolvasása és a várható eredmények előkészítése.
 • Az adott process mining eszköz révén a kiválasztott folyamatokra és meghatározott mérési pontokra vonatkozóan automatizáltan, valós adatokon alapuló vizualizációt, dashboard elemzést készítünk. A kialakított vizualizáció és háttéradatbázis transzparens módon tartalmazza a folyamatváltozatokat, folyamatgyakoriságokat és átfutási időket. Folyamatváltozatok:
  • Standard útvonal: A folyamatlépések hurkok nélkül követik egymást, a bemutatott változók száma limitált. Cél az alapvető, standard folyamat áttekintése.

 

Forrás: Celonis

 

  • Folyamati eltérések: A változók számának növelésével a kevésbé általános folyamatlépések és tevékenységek is kimutathatók. Ez nagyban segíti az eltérések és nem hatékony hurkok azonosítását.

 

Forrás: Celonis

 

  • Átfogó kép: Teljes mértékben elmerülve a folyamatban, akár 100%-os adatmegjelenítés is alkalmazható. Egy tényező sem kerülheti el a figyelmet – különösen akkor, ha lefúrási funkció is segíti a hosszú, nem szokványos folyamatlépések azonosítását.

 

Forrás: Celonis

 

 • A kinyert információk mentén összehasonlítjuk a jelenlegi és a jövőbeli, illetve a legjobb gyakorlatok szerinti folyamatokat, vizsgáljuk a folyamatintegritást. Az elemzés eredménye alapvetően meghatározza a fejlesztési potenciálokat. Ezeket workshopokon tovább mélyíthetjük, bővíthetjük.

Előnyök:

 • Automatizált folyamatfelmérés, mely a szükséges interjúk, workshopok, dokumentációk mérséklésével hatékonyságot teremt.
 • Nem csak a folyamatleírásokban létező, elméleti, de a valóságban végbemenő folyamatokról is képet kapunk.
 • Az adott folyamat standardtól eltérő variánsába is betekintést nyerünk, ráadásul a manuális közbeavatkozások is transzparens módon láthatóvá válnak, ami rögtön optimalizálási lehetőségeket teremt.
 • Pillanatképeket nyerhetünk ki a folyamati teljesítményről a vonatkozó időbélyegek, metaadatok mentén: átfutási idő, volumenek, erőforrás-ráfordítások, kapacitásigény.
 • A folyamatlefutások vizualizálása automatikusan megtörténik, azok variánsait össze tudjuk hasonlítani, megkereshetjük a legjobb belső gyakorlatot.

Nézzünk meg egy példát arra, mi mindent lehet fejleszteni a beszerzési megrendeléstől a számla kifizetéséig terjedő folyamatban process mining segítségével!

 

Azonosított eseményadat Fejlesztési lehetőség
Jelentős mennyiségű, úgynevezett elkerülő beszerzésekről érkezett adat, melyeket a beszerzési szervezet nem tudott kontrollálni. Elkerülő beszerzésnek minősült, ahol nem történt PO (megrendelés) rögzítés, illetve a PO rögzítés a számla beérkezése után történt meg. Ezen elkerülő beszerzések, költések megfogásával, a beszerzési funkció tendereztetési és szerződéskötési folyamatba való bevonásával számos esetben azonosíthatók megtakarítási lehetőségek, kedvezőbb szerződéses feltételek.
A kis értékű megrendelések jelentős részét standard folyamat mentén, keretszerződésből hívták le. Elektronikus katalógusok, autoPO (automatikus megrendelés kiküldés) bevezetésére nyílik lehetőség. Így csökkenteni lehet az operatív beszerzési kapacitásráfordításokat, a folyamatköltséget.
Adott szállítók esetében nagy számú iteráció / manuális közbeavatkozás, hurok került a folyamatba megváltoztatott szállítási határidők, részteljesítések miatt. Szállítófejlesztési akciókat generál a beszerzés részéről, melyeket a kategóriamenedzser, a stratégiai beszerző a folyamati és beszerzési teljesítmény hatékonyságának növelése érdekében végre tud hajtani.
Olyan számlákat találtak, melyekhez a számla befogadása során nem tartozott teljesítésigazolás. Folyamati standardokat lehet bevezetni: számla csak akkor fogadható be, ha már van teljesítésigazolás.
A beérkezett számlák jelentős része standard formátumú és tartalmú, ritkán kell kivételeket kezelni. Elektronikus számlafeldolgozásra nyílik lehetőség. Így a számlafeldolgozási folyamatban optimalizálni lehet az erőforrás-felhasználást.

 

Iparágtól függetlenül számos céllal jöhet létre folyamatfelmérési projekt egy vállalaton belül. Lehet az folyamatoptimalizálás, üzleti folyamatok újraszervezése, robotizált folyamatautomatizálás, szervezeti átalakítás, IT rendszerbevezetés, stb. Összességében a process mining adatalapon támogatja a folyamatfelmérési, folyamatelemzési projekteket, segíti a szakértők munkáját a következőképpen:

 • Transzparenciát teremt: folyamatvariációkat, átfutási időket, átdolgozási változásokat, manuális beavatkozásokat lehet feltárni
 • Kockázatokat és költségeket csökkent: hibákat, szabályszegéseket, hatékonytalanságokat, folyamatköltség-csökkentési potenciálokat, szűk keresztmetszeteket lehet azonosítani.
 • Automatizációs lehetőségekre mutat rá: csökkenteni lehet a szükségtelen jóváhagyásokat, intervenciókat, a felesleges iterációkat, a manuális folyamatelemeket.

A process mining nem a cél, hanem a célhoz vezető út, melyet a lehető leghatékonyabban kell megtenni.

 

A szerző az IFUA Horváth & Partners tanácsadója

További információ: https://www.horvath-partners.com/hu/szakertelmuenk/organizational-transformation/process-mining/