Industry 4.0 Magyarországon

Bata Gábor
2019. február 18.

Itthon valós igény van az Industry 4.0 fejlesztésekre – mutatta ki az IFUA Horváth & Partners felmérése. Ugyanakkor sok még a teendő: a válaszolók nagy különbséget jeleztek a jelenlegi és az elérni kívánt állapot között.

A felmérés kitöltői közül senki sem számolt be sikeresen lezárt Industry 4.0 projektekről. A válaszok alapján ez két tényezőre vezethető vissza: a szakértők hiánya és a projektek magas költsége hátráltatja a várt eredmények elérését.

A termelő vállalatok két legfőbb célja a kibocsájtás növelése és a meglévő adatvagyon hasznosítása. Ezek a célok elérhetőek az Industry 4.0 eszközökkel, de – célorientált projektekkel – akár nélkülük is.

A vállalatok mérete és éves bevétele kismértékben enged következtetni termelésük digitális érettségére. Feltételezhető, hogy a kisebb vállalatok gyorsabban és olcsóbban tudnak digitalizálni, míg a nagyvállalatok jelentősebb erőforrásokkal rendelkeznek ilyen téren. Ugyanakkor a kisvállalatoknál a korlátozott (emberi vagy anyagi) erőforrások, a nagyvállalati szektorban pedig a projektek hosszúsága és komplexitása lehet gátló tényező. Összességében a 10 000 főnél nagyobb létszámú cégeknél szerény mértékben, de magasabb automatizáltság és digitalizáció látható.

A Horváth & Partners csoport – amelynek az IFUA Horváth & Partners is tagja – Németországban 2017-ben végezett kutatást Industry 4.0 témakörben. Ennek alapján ott az Industry 4.0 legfontosabb területei az átláthatóság, az adatrögzítés, valamint a termelés agilitása és alkalmazkodóképessége.

A német résztvevők közel fele jelenleg is aktívan foglalkozik az Industry 4.0 területeivel, s több mint 60%-uk vár hasznot az Industry 4.0-tól a következő 3 évben. 2020-ig 470 milliárd euró értékű hatékonyságjavulást várnak, a tervezett befektetések összege 240 milliárd euróra tehető. A termelési egységek leállásainak 25-50%-os, a készletezési költségek 10-30%-os, míg a Time-to-Market 10-40%-os csökkenését várják a kitöltők, emellett  az adminisztratív feladatok várhatóan 25-40%-kal fognak javulni az Industry 4.0-nak köszönhetően.

Amiben el vagyunk maradva:

Állapotalapú karbantartás működtetéséről, raktártervezési vagy kihasználtsági szimulációról egy kitöltő sem számolt be, pedig Németországban több helyen már a gyakorlatban használják ezeket módszereket.

Amiben jók vagyunk:

Termelési normákat és sorozatnagyságokat már egy kitöltő sem alkalmaz tapasztalati alapon vagy megszokás szerint, mindenhol adatalapon vagy statisztikailag optimalizált méretekben használják ezeket.

Stratégiailag, magasabb szinten pedig az látható, hogy Magyarországon a vállalatok digitális működése kialakulóban van. Nem volt olyan válaszadó, aki ne gyűjtene adatot, de az adatok felhasználása jellemzően eseti jelleggel történik. Általában egy-egy projektre vagy egy felmerülő probléma megoldására használják a gyűjtött adatokat, folyamatos adatelemzés még nagyon kevés helyen valósult meg.

A felmérésről:

Az IFUA Horváth & Partners vezetési tanácsadó cég munkatársai magyarországi termelő, szállítmányozó és készletező vállalatok termelési és logisztikai vezetőit keresték meg. Céljuk a vállalatok digitális működési állapotának és a kiemelten kezelt fejlesztési területeknek a felmérése volt iparágtól függetlenül. A kérdéseket adatalapú termelés, készletezés és szállítmányozás témakörben tették fel. A kutatásban résztvevő vállalatok a hazai GPD több mint 6%-át állítják elő, a feldolgozóipari termelésnek pedig több mint 25%-át képviselik. Ezek alapján a kutatás reprezentatívnak tekinthető.

A felmérés kapcsolódott a Horváth & Partners csoport – amelynek az IFUA Horváth & Partners is tagja – Németországban, 2017-ben végzett felméréséhez. Ott 48 vállalat vett részt, gépgyártás, ipari termékek, autóipar, gyógyszeripar és más szektorokból.

 

Bata Gábor az IFUA Horváth & Partners vezető tanácsadója. Amennyiben érdeklődik a részletes eredmények iránt, keresse őt! E-mail: gabor.bata@horvath-partners.com.

A cikk eredetileg a Logisztikai Híradó decemberi számában jelent meg.