Industry 4.0 Controlling az intelligens hálózatok korában

Internationaler Controller Verein eV, Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners
2015. szeptember 30.

Vezetői összefoglaló 

Az Industry 4.0 célkitűzése, hogy létrehozza a termékek és folyamatok intelligens hálózatát az értéklánc mentén, és várhatóan jelentős szerepet játszik abban, hogy Németország kulcsfontosságú termelési helyszín legyen a jövőben. Több jel utal rá, hogy a régen megjósolt paradigmaváltás nem egyik napról a másikra, hanem lépésről lépésre fog megtörténni. Ezzel összefüggésben számos lehetőség és kihívás várja a vezetői számvitelt és a controllingot.

Az Industry 4.0 három fő jellemzője: horizontális integráció az értékhálózatokon keresztül, a gépészet teljes folyamatának digitális integrációja a teljes értékláncon, vertikális integráció és hálózatosított gyártási rendszerek. Az Industry 4.0-t a cyber-fizikai rendszerek használata tette lehetővé. Ezek a rendszerek fizikai, intelligens és hálózatképes alkotóelemekből állnak, amelyek együttesen formálják a „dolgok internetét”, amelyben a valóság minden objektumához egy virtuális kép van rendelve. A gyártási környezetben ezeket cyber-fizikai termelési rendszereknek hívjuk. Ezek intelligens hálózatot használnak az okos gyár, okos termékek és szolgáltatások létrehozásához. Az okos gyárak létrehozása mögötti elsődleges cél a termelési folyamatok optimalizálása, míg az okos termékek és okos szolgáltatások a vásárlói előnyt növelik újszerű termékekkel és szolgáltatásokkal. Az Industrie 4.0-ban hatalmas gazdasági potenciál rejlik a bruttó hozzáadott érték növelésére.

Mindezek folytán az Industry 4.0 témája a politikusokat is foglalkoztatja. A kapcsolódó kutatásokkal együtt az Industry 4.0 egyike a német kormány tíz legfontosabb jövőbeli high-tech stratégiai kezdeményezésének. Hasonló kutatási kezdeményezések léteznek más ipari országokban, például az USA-ban és Kínában is.

A lehetőségek mellett az Industry 4.0 számos kockázatot és kihívást is tartogat. Ezek közé tartozik például az, hogy ki kell építeni az ipar számára egy komplex, szélessávú infrastruktúrát és meg kell oldani a szabotázs és ipari kémkedés elleni védelmet. Néhányhoz ezek közül – mint például a potenciális előnyök számszerűsítéséhez – szükség van a controller aktív segítségére.

Ha pillantást vetünk a valós üzleti világra, azt látjuk, hogy a vállalatok már elkezdték implementálni az Industry 4.0 megoldásait. A példák a vizualizált valós idejű termelékenységtől a hibákat és üzemzavarokat feltérképező mobil támogatási rendszerekig terjednek.

Lehetőségek széles köre áll a controller rendelkezésére a folyamatteljesítmény-menedzsment fejlesztésére vagy új ok-okozat összefüggések azonosítására. A controlling iránti kereslet növekedni fog a jövőben. Annak érdekében, hogy a megfelelő adatokat választhassák ki a hatalmas adathalmazból, a controllereknek még jobban bele kell látniuk az üzleti folyamatokba. Ehhez kapcsolódóan új elemzési módszereket kell elsajátítaniuk a prediktív elemzések és az adatbányászat területeiről, miközben továbbra is olyan üzleti partnerként kell tevékenykedniük, aki elemzési segítséget nyújt a menedzsment döntéseihez. A controllerek Change Agent szerepe egyre inkább erősödni fog, és aktív részt kell vállalniuk a vállalati átalakulások formálásában.

Industry 4.0 Controlling az intelligens hálózatok korában

Forrás: Internationaler Controller Verein