40 éves az Internationaler Controller Verein

Schmidt, Alexander
2014. szeptember 24.

Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners

A hatezer tagot számláló Internationaler Controller Verein („Nemzetközi Controller Egyesület”) 1975-ben került hivatalosan bejegyzésre, Albrecht Deyhle professzor és hat további alapító tag kezdeményezésére. A kezdetben „Controller Verein” néven alapított egyesület tagjainak száma 1990-re elérte az ezret, nevét 2000-ben változtatta meg a ma is használatos formára.

Az ICV működésének motorját jelentő munkacsoportok létrehozását a hetvenes években még ritkaságnak számító controllerek szakmai tapasztalataik egymással való megosztására irányuló igénye keltette életre. Ez az igény azóta az egyesület sikerességének és népszerűségének kulcstényezőjévé vált.

A 90-es évek közepén az egyesület kezdeményezésére létrejött az IGC – International Group of Controlling, amely a controllingképzést és -továbbképzést végző intézményeket, szoftvercégeket és más, a controlling fejlődése iránt érdeklődő szervezeteket fogja össze.

A Nemzetközi Controlling Egyesület (Internationaler Controller Verein) alapítása és története szorosan kapcsolódik Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle személyéhez, akit 2008-ban a WHU – Otto Beisheim School of Management díszdoktorává avattak a controllingért Németországban végzett munkájáért.

Dr. Albrecht Deyhle szakmai életrajza

Deyhle 1934-ben született Tübingenben. A stuttgarti Gazdasági Főiskolára járt, majd a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetemen tanult vállalatgazdaságtant. 1961-ben doktorált a tübingeni Eberhard Karls Egyetemen.

Szakmai tevékenységének középpontjában a kezdetektől a képzés és oktatás állt. 1959-től a Frankfurt am Main-i Német Vállalatgazdaságtani Intézet asszisztenseként szervezett szemináriumokat. 1962/63-ben a Plaut tanácsadó cégnél dolgozott, ahol költségtervezéssel és határtervköltségszámítás bevezetésével foglalkozott. Az itt töltött idő után visszatért a Német Vállalatgazdaságtani Intézethez, ügyvezetőnek. Ekkortól a fedezetszámítás területén mélyült el tanácsadói és szerzői minőségben.

Deyhle életében mindig fontos szerepet töltött be a publikálási tevékenység. Mottója szerint: „Aki ír, az megmarad”. 1967-ben megjelent könyve, amely a „Profitmenedzsment” címet viseli, már sok controllinghoz köthető gondolatot tartalmaz. 1971-ben került a könyvesboltokba kétkötetes alapműve, a „Controller-Praxis”. 1975-ben indította el a Controlling Magazint, amely a maga tízezres példányszámával ma a legnagyobb controlling szakmai folyóirat a német nyelvterületen.

A Controller Akadémia első szemináriumát 1971 novemberében rendezték meg. A tényleges vállalatalapításra 1972 őszén került sor. Ma a Controller Akademie AG középvállalatként működik, körülbelül 30 dolgozóval, akik a controllinghoz kapcsolódó oktatással és coachinggal foglalkoznak.

Deyhle és hat további alapító tag kezdeményezésére 1975 elején jegyezték be a hivatalos nyilvántartásba a Controller Egyesületet (Controller Verein). Az alapítók közé tartozott többek között Dr. Walter Germeroth, Dr. Erwin Küchle és Dr. Alfred Blazek, akik hosszú évek óta a Controller Akadémia trénerei voltak. A Controller Akademie elvégzőinek kívánságára a kurzus befejezése után egy fórumot szerveztek, hogy a résztvevők meg tudják beszélni egymással a tapasztalataikat. Így alakultak ki a munkacsoportok, amelyek a Controller Egyesület munkájának motorját jelentik mind a mai napig.

A hetvenes években a controllerek még „ritka madárnak” számítottak, ezért különösen nagy örömmel fogadtak minden lehetőséget az egymás közötti szakmai tapasztalatcserére. Ez a hozzáállás ma is jellemző szakmatársainkra, mint a szövetség elmúlt években tapasztalható fejlődése is bizonyítja. 1990-ben köszönthettük az ezredik tagot a szövetségben, mára pedig már több mint 6000 tagot számlálunk. 2000-ben az egyesület „Nemzetközi Controller Egyesület”-re (Internationaler Controller Verein) változtatta nevét.

A 90-es évek közepén az egyesület kezdeményezésére létrejött az IGC – International Group of Controlling, amely a controllingképzést és -továbbképzést végző intézményeket, szoftvercégeket és más, a controlling fejlődése iránt érdeklődő szervezeteket fogja össze. Deyhle ezt a szakmai közösséget is aktívan támogatta az alapításkor, majd később az ügyvezető testület tagjaként. Különösen fontosnak találta és találja ma is, hogy a szakma képviselői közös nyelvet beszéljenek, ezért is tartotta meghatározónak az IGC első projektjét, a „Controller Szótár” elkészítését.

Dr. Albrecht Deyhlét 2008-ban a WHU – Otto Beisheim School of Management díszdoktorává avatták a controllingért Németországban végzett munkájáért. Neki köszönhető, hogy a controllerek ismertté váltak a német nyelvterületen, és munkájukat nagyra becsülik – méltatta tevékenységét Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, a WHU Controlling és vállalatirányítás professzora.

A szerzőről: Alexander Schmidt a vallendari Otto Beisheim School of Management (WHU) Menedzsment és Controlling tanszékének (IMC) doktorandusza 

Cimkék: , , , , ,