A pénzügyi szektor CFO-ival szemben tovább nőnek az elvárások

Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners
2014. június 25.

Jelentős mértékben komplexebbek és szerteágazóbbak lesznek a bankok, biztosítótársaságok és pénzügyi szolgáltatók pénzügyi vezetőinek feladatai a jövőben. Mindenekelőtt a szabályozási környezet növekvő kihívásai, valamint az adózási és transzparencia előírások kényszerítik arra a CFO-kat, hogy a jövőben a klasszikus számviteli és controlling feladatkörök mellett nagyobb hangsúlyt fektessenek olyan stratégiailag kiemelt témákra, mint a szabályozás és az IT – mutat rá a Horváth & Partners felmérése, melynek fókuszában a CFO-agenda témakörei állnak.

„A pénzügyi szektor vállalatai jelenleg sokféle kihívással szembesülnek, melyek jelentősen megváltoztatják az üzleti modellt és a pénzügyi iparág egész szerkezetét” – vélekedik Dr. Frank Schindera, a Horváth & Partners banki szakértője. A kiváltó okok között a jelenlegi alacsony jegybanki alapkamat és a volatilis gazdasági környezet mellett olyan nem piaci tényezők szerepelnek, mint a globális pénzügyi- és gazdasági válság hatásaként megnövekedett szabályozási követelmények. Schindera szerint „újabb és újabb állami szabályozások jönnek, vég nélkül, mint például a tőkemegfelelésre, a likviditásra, a növekvő transzparenciára vonatkozó előírások. A jövőben ebben a szektorban csak az fogja tudni sikeresen vezetni vállalatát, aki az egyre komplexebb körülményeket és összefüggéseket eredményesen és hatékonyan fel tudja mérni, és alkalmazkodni is képes ezekhez.”

Ezzel a megnövekedett követelményrendszerrel leginkább a CFO-k szembesülnek, hiszen az ő feladatuk, hogy gondoskodjanak a transzparenciáról és a szilárd pénzügyi vezetésről. Tőlük várják el, hogy megadják a vállalat számára a megfelelő impulzusokat, és hogy saját szervezetüket összhangba hozzák a megváltozott követelményekkel. A felmérés azt vizsgálta, hogy az elkövetkező években mik lehetnek a pénzügyi vezetői munka legfontosabb kulcspontjai és hogy a pénzügyi terület jelenlegi kiépítettsége megfelel-e a jövőbeli feladatoknak.

„A kutatás középpontjában négy fő szempont áll: stratégia és üzleti modell, szabályozás, pénzügy, számvitel és controlling, valamint IT és szervezet” – magyarázza Dr. Thomas Krüger, a Horváth & Partners kutatásának vezetője, az alábbiakat emelve ki legfontosabb eredményként:

Stratégia és üzleti modell
A CFO-t a klasszikus tevékenységi köre mellett a jövőben erősebben be fogják vonni a stratégiai témákba. Felelősségi köre nő: a teljesítmény méréséről a (pro-)aktív teljesítménymenedzsmentre bővül ki – ez a CFO-szerepkör egyértelmű stratégiai irányultságára utal.

Szabályozás
A szabályozás területén megjelenő újdonságok a CFO-napirend fő mozgatórugói. A szabályozási követelmények megvalósításakor a pénzügyi vezetők még mindig gyakran figyelmen kívül hagyják a hasznossági és hatékonysági megközelítést. A szabályozási előírások átvezethetősége és korai integrációja a meglevő irányítási rendszerbe további komoly kihívások elé állítja a vezetőket.

Pénzügy, számvitel és controlling
A jövőben a szabályozási és a nem pénzügyi mutatók jelentősége meg fog nőni. A CFO feladata, hogy a különböző vezetési filozófiákat integrálja és az eddigi, többnyire szerteágazó vezetési szempontokból egy egységeset formáljon. A pénzügyi és likviditási területek egyre nagyobb szerepet játszanak, egységes irányítási rendszerbe történő integrálásuk elengedhetetlen. A beszámolási rendszerekben integrációra és standardizálásra van szükség. A tervezést a szabályozási előírások miatt át kell alakítani szcenárióvezéreltté. A számvitelben az automatizálási és átvezethetőségi témakörök további jelentős kihívások elé állítják a CFO-kat.

IT és szervezet
A kutatás résztvevői szerint a legnagyobb kihívást a jelenlegi IT-környezet rugalmasabbá tétele és az új szabályozási követelményeknek való megfeleltetése jelenti. Az IT-infrastruktúrát a jövőben jobban hozzá kell igazítani a felhasználók és a menedzsment tényleges igényeihez. Az új IT megoldások kifejlesztésének központi sikertényezője mindenekelőtt az IT és a különböző szakterületek együttműködésében rejlik. A rugalmasság mellett nagy hangsúlyt kap még az IT-struktúrák kiterjeszthetősége.

Dr. Thomas Krüger: „Összefoglalóan azt mondanám, hogy a pénzügyi vezetőinek napirendje jelentősen komplexebb és szerteágazóbb lesz, mint korábban. Ez arra kényszeríti a pénzügyi szektor CFO-it, hogy kibővítsék a szerepüket: a teljesítménymérési felelősségtől elmozdulva Chief Performance Officer-ek legyenek.”

 

A tanulmányról:
A „CFO Excellence in Financial Industries” tanulmány a pénzügypiac – a bankok, biztosítótársaságok és pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek aktuális helyzetét, valamint a jövőbeli elvárásokat és követelményrendszereket vizsgálja. Ennek feltárásához a Horváth & Partners 2013 nyarán az egyes vezető pénzügyi intézmények felsővezetőivel interjúkat folytatott le Németországban, Ausztriában és Svájcban.

Cimkék: , , , , ,