Controller Agenda 2017

Összefoglaló: IFUA Horváth & Partners
2014. október 14.

Az idén 28. alkalommal megrendezett Stuttgarter Controller Forum előadásaiból készült kiadvány összefoglalja a controlling szakma aktualitásait: a best-practice-ek mellett bemutatja a legújabb trendeket, az üzleti modellek és a vállalati értékteremtés fő irányait.

A konferencia kiemelt témái voltak az Industry 4.0 és Big Data. Mint a konferencia nyitóbeszédében is elhangzott, e két meghatározó trendnek igen komoly következményei vannak a vállalatirányításra. Az Industry 4.0 és a Big Data kérdéskörével kapcsolatban összesen 7 előadó fejtette ki gondolatait a hallgatóságnak. Az alábbi témák szerepeltek még napirenden: integrált beszámolás (3 előadás), konszernirányítás (3 előadás), green controlling (2 előadás), transzferárazás, üzleti intelligencia, költségszámítási rendszer egyszerűsítése, tervezési és irányítási rendszer központosítása. Emellett két előadás is foglalkozott a controlleri kompetenciákkal és szerepfelfogással.

Az Ipar 4.0 (Industry 4.0) megközelítés lényege, hogy a termelési terület hatásosabbá és hatékonyabbá váljon. A Big Data esetében pedig az a feladat áll a controller előtt, hogy a rendelkezésre álló „adat”-nyersanyagból irányítási információkat állítson elő a döntéshozók számára.

Az Ipar 4.0 korában a „tárgyak és szolgáltatások internete” megváltoztatja a termelési folyamatokat és az értékteremtési láncot – méghozzá a termelőegységek határain túlnyúlóan. Dr. Uwe Michel, a Horváth & Partners igazgatóságának tagja ezzel kapcsolatban az alábbi lényeges fejleményeket és potenciálokat emelte ki:

 • információk folyamatos rendelkezésre állása és transzparenciája – valós időben,
 • üzleti folyamatok rugalmasabbá válása és dinamikus kialakítása,
 • vállalatokon túlnyúló hálózatosodás és integráció az értékteremtési láncok mentén,
 • rendszerek folytatólagos optimalizálása a termelés során,
 • ügyféligények individualizálása („Mass Customization”), kis – (minimum)szériák vagy egyedi darabok előállítása, valamint
 • értékteremtés új formái, pl. utánkapcsolt szolgáltatások keretében.

E jelenségek mind hatást gyakorolnak a controllingra, mind a folyamatokra, mind az eszközökre (lásd az 1. ábrán). Hatásuk kiterjed a tervezéstől a beszámoláson keresztül a kalkulációig és az eredményszámításig is. Ebben döntő szerepet játszik a technikai hálózat terjedelme / mérete.

(Kattintásra nagyobb méretben megnyílik az ábra.)

A Big Data controllingra gyakorolt hatását illetően Dr. Michel a következő hipotéziseket állította fel:

 • évközi gördülő irányítási ciklusok, gyors döntések és nagyfokú rugalmasság váltják fel az eddigi „éves ritmust”,
 • a tervezési munka nagy részét teljesítőképes modellek helyettesítik,
 • „Predictive vor Retrospective” – a jövőorientált előrejelzések fontosabbá válnak, mint a múltra vonatkozó beszámolók,
 • a vállalat egésze és az egyes részterületek irányítására vonatkozó, nem pénzügyi információk jelentősége rendkívül megnő,
 • a mai controlling munka egy részét algoritmusok váltják ki.

A potenciálok kihasználása érdekében a controllereknek bővíteniük kell adatfeldolgozási know-how-jukat (statisztika, Advanced Analytics). Ez ugyanakkor lehetőséget kínál nekik arra, hogy megerősítsék a vállalaton belüli pozíciójukat.

 

Forrás: Haufe.de

Cimkék: , , , , ,