Hatalmas változás előtt a CFO szervezet

Radó István
2020. június 24.

A pénzügyi területen dolgozókat erősen foglalkoztatja, hogy milyen jövő vár rájuk a digitális világban. Nem csoda, hogy miután a Menedzsment és Controlling Egyesület éves konferenciáján éppen erről adott elő az egyik nagy multinacionális autóipari vállalat CFO-ja, a szünetben jóformán másról sem esett szó. Az előadó egy teljesen új képet vázolt fel, s a résztvevők ezen megrökönyödtek. A nemzetközi vállalatok többsége ugyanis még mindig a megszokott hierarchiában, hatáskörökben és munkamegosztásban dolgozik.

 

 

 

A CFO szervezet azonban hatalmas változás előtt áll. Az információs technológia átalakítja a munkavégzés módszereit, folyamatát, rendszereit. Az aktaszerűséget felváltja az adat- és adatbázisszemlélet. Tucatjával jöttek létre új feladatok, s tűntek el régiek. Az új feladatok gyökeresen eltérnek a régiektől, s új lehetőségeket kínálnak.

A digitalizáció miatt megváltozik a munkamegosztás. Vannak, akik felügyelik a működést, vannak, akik a végrehajtással foglalkoznak, s vannak, akik létrehozzák a rendszereket. Az új szervezetben már nincsenek főosztályok és osztályok, csak szerepek, munkakörök, teamek és projektek vannak. Ezeket öt rendező elv szerint csoportosítjuk.

  1. A CFO és a közvetlenül hozzá tartozó munkakörök

Az itt dolgozók stratégiai feladatokkal foglalkoznak, például új üzleti modellekhez alkotnak koncepciót, cégfelvásárlásokat készítenek elő stb. Értelemszerűen ilyen szervezeti egység csak a konszernközpontokban van, leányvállalatoknál nincs.

  1. Finance Governance, azaz pénzügyi kormányzás

Ebbe a szerepbe szakértők kerülnek, s szabályozási és tanácsadói funkciót látnak el. Ezen a területen dolgoznak a legjobb specialisták, akik a számvitel, a pénzügyek, a kockázatkezelés és az adózás bajnokai.

  1. Finance Process Execution

A könyvelési munka minimális, mert a pénzügyi tranzakciók automatizáltan, End-to-End folyamatokban zajlanak. Betanításra, felügyeletre és adatminőség fejlesztésre viszont nagyon nagy szükség van.  Ezen a területen három szerepkört lehet azonosítani:

  • lead user
  • operational financial specialist
  • data & process quality steward
  1. Performance analysis and steering

Mivel angolszász területen más a controlling tartalma, mint a német nyelvterületeken, a controller megnevezés legtöbbször zavart okozott. Ezért sokan nem a controller, hanem az Analyst vagy a Consultant kifejezéseket használják.  A termelési és logisztikai controllert performance consultantnak kezdik nevezni, a vállalati controllert integrated finance consultantnak hívják, de a munka lényegében a korábbival azonos marad. Ezeknek már a neve is mutatja, hogy a controllerek végre olyan szerepbe kerülnek, amilyenbe régen szerettek volna: tanácsadók lesznek. A finance analyst foglalkozik többek között a capex döntésekkel, a sales analyst az értékesítési elemzésekkel. Marketing analystet foglalkoztatunk az árazás és a termékmenedzsment controllingjával.

Ki kicsoda az új CFO szervezetben?

Finance Governance Specialist: Accounting, Risk, Treasury, Customs, Tax – cégközpontban dolgozó szakértő, aki szabályozza a csoport pénzügyi tevékenységeit, tanácsadással segíti a végrehajtó területek munkáját.
Finance Data Engineer – A pénzügyi adatmérnök egy szoftvermérnök, aki megtervezi, felépíti és integrálja a különböző forrásokból származó adatokat, előkészítve azokat az adattudósok és elemzők számára.
Finance Data Scientist – pénzügyi területre specializálódott adattudós
Finance Analytics Architect – stratégiai BI kezdeményezések tervezését és implementációját végző szakértő.
Finance Information Designer – az információk hatékony közlését segítő adatvizualizációs és más adatprezentációs technikák szakembere, a felhasználói élmény javításával foglalkozik.
Integrated Finance Consultant – Üzleti tervezésért, összvállalati controllingért felelős szakértő, controller
Financial Performance Consultant – funkcionális területek, szegmensek, divíziók controllingjáért felelős szakember. Ide tartoznak a marketing, az értékesítés, a logisztika, a termelés, a fejlesztés és a HR területét tervezéssel, beszámolókkal és elemzésekkel támogató controllerek.
Finance Transformation Coordinator – a pénzügyi terület transzformációs projektjeinek teamjében és vezetésében közreműködő szakértők, akik mély ismerettel rendelkeznek az adott területek irányítási összefüggéseiről.
Operational Finance Specialist – könyvelők, pénzügyesek, mindazon szakemberek, akik a pénzügy-számvitel operatív folyamataiban végrehajtói, felügyeleti feladatokat végeznek.
Data and Process Quality Steward – a munkakör betöltője felelősséggel tartozik a pénzügyi folyamatok adatainak megfelelőségéért jogszabályi, vállalatpolitikai és üzleti szempontból.
Finance System Lead User – a pénzügyi szoftveralkalmazások kiemelt felhasználói, akik egy adott terület felhasználói problémáival elsődlegesen foglalkoznak, illetve akik betanítják a többi felhasználót a helyes gyakorlatra.

  1. Finance Automation, Analytics and Systems

Ez a terület a legújszerűbb, mert nemzetközi vállalatok pénzügyi területén technológiai teamek jelennek meg. Ehhez a területhez specialisták tartoznak, akik az igencsak komplex rendszereket kitalálják, folyamataikat és rendszereiket megtervezik. Új munkakörök jelennek meg, mint az information designer, az analytics architect, a finance data scientist és a data engineer.

 

 

Konfigurációs szempontból ezek nagyon más szervezetek, mert a mélységi tagoltság lényegében 2-3 szintre csökken, a szélességi tagoltság (span of control) pedig rugalmasan alkalmazkodik a változó feladatokhoz. Strukturális szempontból meghatározó szerepet kapnak az agilis munkamódszerrel dolgozó finance transformation projektek, amelyeket az öt terület specialistáiból állítanak össze.

Korábban controllerként, könyvelőként, pénzügyi szakemberként végeztünk az egyetemen, s így is dolgoztunk. Most már további specializációra van szükség, s meg kell találnunk a szerepünket a CFO szervezet új munkamegosztásában.

 

A szerző az IFUA Horváth & Partners ügyvezetője