CFO szervezet 4.0

IFUA Horváth & Partners
2018. március 19.

A digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a pénzügyi területet újjá kell alakítani. A robottechnológiák és az automatizált folyamatok mellett szükség van a szervezet teljes átformálására. A CFO-nak és munkatársainak alapvető változtatásokra kell elszánniuk magukat.

A termelés már több éve profitál a digitalizációból. Ezt Ipar 4.0 néven emlegetik. Manapság a CFO-területre is bevonulnak az új kommunikációs- és információs technológiák, ami itt is lehetővé teszi a termelékenység és a folyamatok minőségének javítását, továbbá segít a CFO-nak abban, hogy teljesíteni tudja a vele szemben támasztott hatékonysági elvárásokat.

Értékes erőforrások szabadulnak fel a pénzügyi területen, ahogy a szoftverrobotok egyre több rutinfeladatot vesznek át. Ezeket az erőforrásokat aztán fel lehet használni a gyorsabb és jobb minőségű vállalatirányításra. Azáltal, hogy valós időben egyre nagyobb adatmennyiségekhez tudunk hozzáférni, továbbá az Advanced Analytics eljárásoknak köszönhetően hatékonyabb vállalatirányításra nyílik lehetőség, a reaktív-analitikus megközelítéstől eltávolodva proaktív-előrejelző megközelítésre váltunk át.

Az automatizálás, amelyet a digitális átalakítás lehetővé tesz, soha nem látott mértékben forgatja fel a pénzügyi területet. A technológiai innovációk mellett a jövőben teljesen új folyamatokra, szerepekre és kompetenciákra lesz szükség, amelyek alapjaiban változtatják meg a vállalatirányítást.

Digitális jövőkép

Az automatizálás lehetőséget nyújt arra, hogy átfogó átalakítási programot hajtsunk végre. Ez a digitalizáció mellett más szempontokat is figyelembe vesz. Ilyen például a CFO-területre vonatkozó jövőkép, a világos szerepdefiníció, a karcsú szervezeti felépítés és a jövőben szükséges kompetenciák megszerzése.

Az újjáalakítás első lépéseként meg kell állapítanunk, hol tartunk jelenleg. Csak ebből kiindulva tudunk releváns jövőképet felrajzolni. Miután a pénzügyi terület digitális érettségét mérhető kritériumok segítségével feltérképeztük, már priorizálhatjuk az átalakítás stratégiai fontosságú területeit.

Új kompetenciák

A digitális átalakítással radikálisan megváltoznak a feladatkörök a CFO-szervezetben. Mivel az információ előállítása másfajta tudást igényel, mint az adatok felhasználása, új feladatkörök jönnek létre. „Governance & Leadership” szerepben a munkatársak a standardok, a módszerek és a rendszerek definiálásáért és megvalósításáért felelősek, „Business Partner” szerepben pedig a menedzsment stratégiai partnereiként kell viselkedniük. A tranzakciós pénzügyi tevékenységek és az adatgyűjtés folyamata a „termelés” szerepkörbe tartozik, az adattudós (Data Scientist) releváns információkat keres ki hatalmas adatmennyiségekből és ezeket a célcsoport igényeinek megfelelően feldolgozza.

Mindehhez a CFO-szervezetnek új kompetenciákra van szüksége. Például magasan kvalifikált szakértőkre, akik képesek a szakmai kérdéseket adatmodellekre lefordítani és kiértékelő algoritmusokat kidolgozni. Azok a controllerek, akiket a folyamatautomatizálás tehermentesít, ezentúl a Business Partner szerepkörre koncentrálhatnak. Ehhez képesnek kell lenniük arra, hogy együttműködjenek az adattudósokkal, ismerjék ezek módszereit, jól átlássák a vállalati üzleti modellt, továbbá teljesítményoptimalizálási intézkedéseket dolgozzanak ki.

Folyamatos átalakulás

A teljes körű átalakítás nem megy change management nélkül. Ahhoz, hogy a pénzügyi terület 4.0-ra váltson, elengedhetetlen a „digitális gondolkodásmód” elsajátítása. Végső soron attól függ a transzformáció gyorsasága, hogy mennyire készek a CFO munkatársai a változtatásra.

CFO szervezet 4.0

 

Az írás az angol nyelvű Horváth Directions „CFO Organisation 4.0 – Entering a New Era” című cikkét foglalja össze.

Cimkék: ,