Könyvtárak a nyelv tükrében

Prókai Margit
2006. március 01.

A könyvtárnak mint történeti intézménytípusnak az univerzális szerepét az ismeretek közvetítésében, a tudásgondozásban kezdettől fogva általánosan elismerik – mondja Prókai Margit könyvtáros. Kérdés: miképp értékeljük mi, üzletemberek, ha egy cégnek saját könyvtára van? A vállalati könyvtárak jelentőségét kevés dolog ássa alá annyira, mint a vezetők részéről megnyilvánuló mellőzés. Mit tehetünk, hogy a jövőben a könyvtárra és a könyvtárosokra tereljük figyelmüket? Lehet, hogy a vezetők csakis azért mellőzik ezt a szolgáltatást, mert nem ismerik a benne rejlő valódi lehetőségeket? Ismerik-e egyáltalán azokat a tevékenységeket illetve a hozzáadott értéket, amivel a könyvtárosok építik tovább a nyomtatott vagy digitális információt? A technokraták minden problémát és megoldást technikai kérdésnek látnak. A digitális dokumentumok_utf8 szaporodnak és áramlanak a számítógép-hálózatokon és landolnak valamelyik PC winchesterén. Célszerű lenne a vállalati digitális tartalmakat szakszerűen rendszerezni és kezelni, értékteremtés és értékmegőrzés szempontjából is, nemcsak az aktuális operatív feladatok megoldásához. Dolgozzunk össze a könyvtári szakemberekkel az ismeretek rendszerezése és kezelése terén! Hasznára válik a cégnek.
Előtte azonban pillantsunk be a történeti könyvtárba és a könyvtárszakmába.
A téma iránt érdeklődök a http://index.hu/tech/tudomany/konyv1226/ linken egy, a papírkönyvek kereshető digitális fájlokká alakításáról szóló cikket olvashatnak.

Cimkék: , , , , , , , ,