One Finance – Pénzügyi információk egységes szemléletben

Horváth & Partners
2015. december 02.

Mennyire elégedettek a vállalatirányítási rendszereikben elérhető adatokkal, pénzügyi információs folyamataikkal a Horváth & Partners felmérésében részt vevő, zömmel központosított irányítással működő szervezetek?

Napjainkban sokszínű, globális és digitális piaci környezetek veszik körül a gazdálkodó szervezeteket, s ezek változásaira gyorsan kell reagálniuk, ha nem akarnak veszíteni versenyképességükből. Ennek a kihívásnak akkor tudnak a vállalatok megfelelni, ha megbízható információkat kapnak a döntéshozók – mégpedig késedelem nélkül, megfelelő (adat)minőségben és elfogadható költség/haszon-aránnyal. Ugyanezeknek a követelményeknek kell megfelelnie a vállalat pénzügyi információs területének: a számvitelnek és a controllingnak is.

Mindez egyértelműen kiderül a Horváth & Partners által 2015-ben 79 német, osztrák és svájci nagyvállalat körében készített felmérésből. A sok ágazatot bevonó vizsgálat során a zömmel központosított irányítással működő szervezetektől többek között azt kérdezték meg, hogy

  • mennyire elégedettek a vállalatirányítási rendszereikben elérhető adatokkal;
  • milyen jellemzőkkel írják le a számviteli zárási és a vezetői beszámolási folyamataikat;
  • a pénzügyi információs területtel kapcsolatban milyen fontosabb kihívásokat és kritikus sikertényezőket tudnak megnevezni.

Jellemző válasz volt a controlling, a számvitel és az informatika(i támogatás) szorosabb összehangolása; integrált és karcsú ERP-megoldások alkalmazása; továbbá az, hogy az egész szervezet egységes irányítási logikát kövessen. Mindebből kiolvasható tehát a vállalatvezetők azon elvárása, hogy standardizált információkat kapjanak annak érdekében, hogy a vállalatvezetés minden szintjén hatékonyan és átláthatóan történhessen meg a döntéshozatal és az intézkedések kidolgozása.

Az egész vállalatra kiterjedő, standardizált információk iránti vezetői igénnyel gyakran szemben áll a – felmérésből is látható – tényhelyzet: az adatok és az ezeket kezelő informatikai rendszerek nagyfokú heterogenitása. Ha mindezt kiegészítjük a Big Data szinte áttekinthetetlenül nagy, digitálisan tárolt adatmennyiségével, akkor látjuk igazán, hogy a rendelkezésre álló információk egységességének, áttekinthetőségének és megbízhatóságának hiánya mennyire megnehezíti a mindennapi vezetői döntéseket.

A Horváth & Partners által kidolgozott One Finance-módszertan segít leküzdeni ezeket a nehézségeket. A One Finance a pénzügyek olyan, integrált kezelését jelenti, amelyben az egész vállalatra kiterjedő, egységes pénzügyi modell segítségével standardizált információk állíthatók elő minden vállalati döntéshozó számára. Ennek alapjául maradéktalanul integrált ERP-megoldások szolgálnak, amelyek segítenek standardizálni a vállalaton belüli folyamatokat, és gondoskodnak arról, hogy a teljes vállalati értékláncra vonatkozóan megbízható és összevetéseket lehetővé tevő mutatószámok álljanak rendelkezésre.

One Finance

Minderre nagy igény mutatkozik a vállalati gyakorlatban, amint arra a felmérés néhány érdekes eredménye rávilágított:

  • A vezetői adatkéréseknek átlagosan csak 68 százalékát tudják kielégíteni a meglévő ERP-rendszerekben elérhető adatok alapján. Vagyis a feltett kérdések közel harmadában nem volt előállítható a vezető számára szükséges információ.
  • A válaszadók 88 százaléka tartja elengedhetetlennek azt, hogy csökkenjen az irányítás céljából kért információk előállításának költsége.
  • A megkérdezett vállalatok 86 százaléka javítani szeretné az ERP-rendszereikben meglévő adatok tartalmi pontosságát, naprakészségét és minőségét. A válaszadók nagy többsége ennek érdekében nemrégen indított vagy a közeljövőben indítani tervez ERP-harmonizációs projektet.

Az ERP-rendszerek standardizálása megbízhatóbb információszolgáltatáshoz vezet, ez pedig javítja a vezetők döntéshozatalát. A standardizálásnak nemcsak a könnyen összevonható területekre: a beszerzésre, a controllingra, a számvitelre kell kiterjednie (a válaszadók több, mint 80 százalékánál ez már megvalósult), hanem az összes vállalati funkcióra, így a termelésre, az anyaggazdálkodásra és az értékesítésre is (itt egy harmadnál kisebb a standardizált megoldást használók aránya). A standardizálás azt jelenti, hogy egy (vagy néhány) ERP-rendszerré kell összevonni a szétszórt, szigetszerű informatikai megoldásokat. Emellett fel kell számolni az egyedi fejlesztéseket, és központosítani kell az ERP-rendszer szakmai és technikai felügyeletét. A standardizált ERP-rendszer adataira építő One Finance eredményeként

  • a teljes vállalat(csoport)ra kiterjedően átláthatóvá válnak a mutatószám- és így a teljesítményértékek;
  • javítható a folyamati és a költséghatékonyság; továbbá
  • egymással összehangolt beszámolók készíthetők a vállalati irányítás valamennyi szintje számára.

A kutatás eredménye megerősítette: a One Finance szükséges előfeltétele annak, hogy a vállalaton belül standardizálhatók legyenek a folyamatok, a tényezőáramlások és a mutatószámok – minderre pedig a hatékony vezetői döntéshozatal érdekében van szükség.

A One Finance az egész vállalatban egységes szemléletű pénzügyi adatkezelést és -szolgáltatást biztosít. Ebből következően professzionálisabbá tehető a számviteli zárás és csökkenthető annak költsége; továbbá a megbízhatóbb döntéstámogató elemzések révén bővíthető a vállalat stratégiai mozgástere, és javítható a vezetői döntéshozatal céltudatossága. A fentebb leírt átalakítások hatékony megvalósítása természetesen átgondolt változásvezetést is igényel.

Forrás: Horváth & Partners