Agilis tervezés: előfeltételek, eszközök és trendek

Horváth & Partners
2014. január 29.

A hagyományos tervezési eszközök már nem alkalmasak a megfelelő irányítási információk előállítására. A vállalatok már nem képesek gyorsan ÉS megfelelően reagálni az új környezeti adottságokra.  Jörg Leyk és Carsten Bork, a Horváth & Partners munkatársai az agilis tervezés modern megközelítésen keresztül mutatták be, hogyan változtatható meg ez a helyzet.

Agilis tervezés – a meglévő ismereteket új módon kombinálni

A tőke- és gazdasági piacok turbulens változásai újra és újra megmutatják: a hagyományos tervezési eszköztár már nem elégséges arra, hogy képessé tegye a vállalatokat az új környezeti adottságokhoz való gyors és megfelelő alkalmazkodásra. A 15. Tervezési szakkonferencián a Horváth & Partners előadói egy új megközelítést, az agilis tervezést mutatták be.

Az agilis tervezés nem a kerék újra feltalálásáról szól, hiszen a szükséges tervezési eszközök már ismertek. Az agilis tervezés inkább azt jelenti, hogy megtaláljuk a legfontosabb eszközök helyes kombinációját és a céloknak megfelelően alkalmazzuk őket:

  • Frontloading, a tervezési folyamatban a célok megfogalmazására,
  • Hatásokon alapuló tervezés az akaratátvitelhez,
  • Egyszerűsített operatív keretek,
  • Szimuláció, szcenáriók, forecast-olás.

Gyors frontloading  – aktuális tervezés

A Horváth & Partners 2012-ben közzétett tanulmánya megmutatja, hogy a gyorsan és lassan tervező vállalatok közötti különbség gyakran a frontloading alkalmazásában rejlik.

A Frontloading egy intelligens célkitűzésen alapuló, erősen top-down vezérelt megközelítés. Kevesebb tervezési kört és gyúrási szakaszt tartalmaz, és egy előzetes, elkülönített célkitűzési folyamatrésszel indul.  Ebben nagy szerepet játszik a különböző információforrások figyelembevétele és integrációja.

A kerettervek merevek és átláthatatlanok – a hatások elemzésével döntési mozgástér jön létre

Az üzleti események mindig összekapcsolhatóak bizonyos kimenetekkel vagy hatásokkal.  Éppen ezért a tervezés során nagy jelentőséggel bír egy adott tervezési érték lehetséges eredménnyel (kimenettel) való összekapcsolása, ezáltal egy átlátható döntési bázis megteremtése.

A kerettervek gyorsan elavulnak – a lokális kiigazítás megnöveli a rugalmasságot

Sok vállalatnál a kerettervek fogalma a merev és hosszadalmas folyamatokkal kapcsolódik  össze. Azonban éppen az agilis tervezésnek köszönhetően, a tiszta irányelvek menti operatív részletezésen keresztül leegyszerűsített kerettervek jönnek létre. A keretterv háttérbe szorul és lényegesen leegyszerűsödik.

A célok elérését következetesen támogatják a szcenáriók és az intézkedések

Az ágazatok és értékesítési piacok gazdasági fejlődésének nincs „egyetlen igaz útja”. Gyakran a különböző keretfeltételek kombinációja a döntő. Az éven belüli hatások és intézkedések szimulációján keresztül konzisztens összeköttetés teremthető meg a tervezés és a lehetséges kimenetek között. Carsten Bork hangsúlyozta, hogy a szimuláció a forecasting mellett egy fontos előrejelző eszköze az agilis tervezésnek.

Menedzsment forecast: csekély ráfordítást igénylő becslési módszer a jövőre és a célokra vonatkozóan

A forecast-ok általában terhelési próbát jelentenek a vállalat számára és sok erőforrást igényelnek. A menedzsment forecast, mint indikatív előrejelzési terv a lényeges intézkedésekre és ezek hatásaira koncentrál. Az interjún alapuló megközelítésnek köszönhetően a szervezet felesleges terhelése nélkül azonosítják és dolgozzák fel a lehetséges fejlődési irányokat vagy eltéréseket.

Keretfeltételek – az IT-rendszerek és a CFO-szervezet modernizálása

A historikusan növekedett vállalati struktúrákban az új megközelítéseket aligha lehet a kívánt hatással alkalmazni. Ezért a CFO-szervezetnek saját magára úgy kell tekintenie, mint a vezetők üzleti partnerére és lehetővé kell tennie a meglévő struktúrákon keresztüli együttműködést. Az új technológiák, mint a Big Data vagy a modern IT-rendszerek támogatják az agilis tervezést és lehetővé teszik az elengedhetetlenül szükséges nagyfokú rugalmasságot.

Összefoglalás

Az előadók megmutatták, hogy az agilis tervezés megköveteli a paradigmaváltást és a hagyományos, merev tervezési struktúrák lebontását. Ez természetesen nem egy egyszerű változási folyamat. Mégis, a tervezés leegyszerűsödésével, a csupán látszólagos pontosság megszüntetésével és a merev tervek  kiváltásával az egész vállalat egy hosszútávon fenntartható pozitív változási útra léphet. A piacok növekvő volatilitását figyelembe véve a vállalatoknak alkalmazkodóképes és rugalmas tervezési eszközökre van szükségük ahhoz, hogy a megfelelő irányítási ösztönzőket alkalmazzák.

Cimkék: , , , , , , , ,