CFO-Panel felmérés: A kockázatmenedzsment formalizáltsága és integrációja még sok vállalatnál hiányos

Horváth & Partners
2011. május 01.

Közel kétszáz nemzetközi nagyvállalat részvételével készült a Horváth & Partners legújabb, „Kockázatmenedzsment turbulens időkben” című online felmérése. A résztvevők főként az ipari és szolgáltató szektorban tevékenykednek. A tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálják, az adott vállalatok CFO-i hogyan ítélik meg a cégeik számára jelenleg kínálkozó aktuális lehetőségeket és kockázatokat. Milyen tanulságokat vontak le a vállalatok a turbulens idők tapasztalataiból? Képesek-e gyorsabban felismerni és hatékonyabban legyőzni, illetve kihasználni a kockázatokat és a lehetőségeket?

Az aktuális lehetőségek és kockázatok értékelése arra világít rá, milyen tanulságokat vontak le a vállalatok a krízis során tapasztaltakból. 5% kivételével valamennyi vállalat egyetértett abban, hogy az erős növekedés dacára a továbbiakban is meghatározó célként tartják szem előtt a költséghatékonyságot. Emellett a cégek nagy része a válságot úgy fogta fel, mint olyan időszakot, amely során lehetősége nyílik az organikus fejlődésre és a pénzügyi eszközök megerősítésére.

A kihasználatlan lehetőségek két szempontból jelentősek: egyrészt a megkérdezett vállalatoknak mintegy fele nemcsak felismerte a válság során a lehetőséget az innovációkra, hanem sikerült is az innovációs képességeiket hadrendbe állítani. Másfelől majdnem minden második vállalat megemlítette a személyi kapacitások szűkösségét, mint a fejlődést akadályozó egyik legfontosabb tényezőt. Feltűnő, hogy az egyébként igen gyakran kiemelt likviditási problémák ellenére jóval kevesebb CFO hivatkozott a források szűkösségére, mint ahányan a szakemberhiányt nevezték meg a fejlődést akadályozó legjelentősebb tényezőként.

Cimkék: , , , , , , , , ,