A leggyakoribb digitalizációs akcióprogramok elnevezése

Balajti Péter
2018. február 19.

Újabb és újabb trendek jelennek meg pénzügyi területen, s ezek elnevezése az angolszász gyakorlatot követi. A könnyebb eligazodás kedvéért röviden értelmezünk néhányat.

Digitalizációs akcióprogramok elnevezése

Fotó: Christopher Burns / Unsplash

Finance Transformation

A pénzügyi stratégia, folyamatok, szervezetek és támogató technológiák újratervezése azonnali és tartós érték teremtése céljából. Ide tartozhat:

 • Pénzügyi vízió és stratégia
 • Best practice folyamatok újratervezése
 • Globalizáció és shared services
 • A vállalati teljesítmény menedzselése és elemzése
 • Pénzügyi tehetséggondozás
 • Pénzügyi kiszervezési tanácsadás és támogatás
 • Működő tőke menedzsment
 • Pénzügyi technológiai stratégia

One Finance

A pénzügyek olyan, integrált kezelését jelenti, amelyben az egész vállalatra kiterjedő, egységes pénzügyi modell segítségével standardizált információk állíthatók elő minden vállalati döntéshozó számára. Ennek alapjául maradéktalanul integrált ERP-megoldások szolgálnak, amelyek segítenek standardizálni a vállalaton belüli folyamatokat, és gondoskodnak arról, hogy a teljes vállalati értékláncra megbízható és összevetéseket lehetővé tevő mutatószámok álljanak rendelkezésre.

A standardizált ERP-rendszer adataira építő One Finance eredményeként

 • a teljes vállalat(csoport)ra kiterjedően átláthatóvá válnak a mutatószám- és így a teljesítményértékek;
 • javítható a folyamati és a költséghatékonyság; továbbá
 • egymással összehangolt beszámolók készíthetők a vállalati irányítás valamennyi szintje számára.

Advanced Analytics

Az adatok vagy tartalmak autonóm vagy félig autonóm vizsgálata, olyan kifinomult technikák és eszközök használatával, amelyek jellemzően túlmutatnak a hagyományos BI eszközökön. Mélyebb betekintésre, előrejelzések készítésére vagy ajánlások létrehozására ad lehetőséget. Az advanced analytics olyan technikákat foglal magába, mint az adat- és szövegbányászat, gépi tanulás, mintaillesztés, forecasting, vizualizáció, szemantika elemzés, érzelemelemzés, hálózat- és klaszteranalízis, többváltozós statisztika, gráf elemzés, szimuláció, komplex eseményfeldolgozás, neurális hálózatok

Predictive Analytics

Az Advanced Analytics egy formája. Adatokat és tartalmakat vizsgál annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy „Mi fog várhatóan történni?”. Olyan technikák jellemzik, mint a regresszió analízis, többváltozós statisztika, mintaillesztés, predictive modellezés és forecasting.

Automated Planning

Napjaink IT megoldásai – SAP S/4HANA, SAP BO BPC, Oracle Hyperion Planning, Tagetik CPM vagy IBM Cognos TM1 alapján – lehetővé teszik a tervezés automatizálását és digitalizálását, amelyet úgy definiálunk, mint a menedzsment orientált drivereken, automatizált javaslatokon és kifinomult adatmodelleken alapuló tervet. Támogathatja a többváltozós kalkulációkat, szcenáriókat és szimulációkat.

Integrated Reporting

A klasszikus üzleti jelentéstételt kombinálja a befektetők és a vevők átfogó információigényével. Az integrált jelentéstétel segítségével növelhető a nem-pénzügyi jelentések minősége és áttekinthetősége valamint optimalizálható a jelentéstételi folyamat.

Source-to-pay Digital Integration

Source-to-pay alatt az áruk és szolgáltatások beszerzéséhez és kifizetéséhez szükséges folyamatokat magába foglaló kezdőponttól végpontig terjedő értékáramot értjük. A robbanásszerűen fejlődő technológiák – úgy, mint Robotic process automation, gépi tanulási algoritmusok, Smart work-flow, Natural-language-processing (NLP) – segítségével a source-to-pay folyamat jelentős része automatizálható csökkentve ezzel a költségeket.

Everything-as-a-Service (Eaas, XaaS)

A felhőalapú számítástechnikához tartozó kifejezés a szolgáltatások és alkalmazások széles körére vonatkozóan, amelyeket a felhasználók az interneten keresztül érhetnek el, szemben az on-premises eszközök használatával.

Machine Learning

A gépi tanulási algoritmusok olyan technológiákat foglalnak magukba, amelyeket felügyelet nélküli és felügyelt tanulásban alkalmaznak, és amelyek korábbi tapasztalatok alapján működnek. Ilyen technológiák lehetnek például a deep learning, a neurális hálózatok és a natural-language processing.

Robotic Process Automation (RPA)

Szoftver alapú megoldás. Az RPA kifejezés a szoftver „robot” konfigurálását jelenti abból a célból, hogy az ember által végzett munkát a jövőben a robot végezze el. Olyan folyamatoknál alkalmazzák, amelyeknél az ember inputot nyer ki egy rendszerből, szabályszerűen feldolgozza azt, majd az outputot egy rendszerbe rögzíti.

IoT Analytics

Adatelemző eszközök és eljárások alkalmazása abból a célból, hogy az IoT (Internet og Things, a dolgok internete) eszközök által generált hatalmas adatmennyiségek felhasználásával érték jöjjön létre.

Artificial Intelligence (AI)

A digitális számítógép vagy a számítógép által vezérelt robot azon képessége, hogy elvégezzen intelligens lényekhez köthető feladatokat. A kifejezést – magyarul mesterséges intelligencia, MI – gyakran alkalmazzák olyan fejlesztési projekteknél, ahol a rendszert olyan, az emberre jellemző szellemi folyamatokkal ruházzák fel, mint az érvelés képessége, a jelentések értelmezése, a generalizálás vagy a múltbeli tapasztalatokból való tanulás.

Blockchain

A blockchain (blokklánc) egy megosztott, nyilvános főkönyv, vagyis egy decentralizált, tranzakció-alapú nyilvántartás egy hálózatban, amelyben kétoldalú, úgynevezett peer-to-peer ügyleteket végeznek. Nincs közvetítő, a tranzakciók két csomópont (számítógép) között mennek végbe. Ezeket a tranzakciókat kódolva, decentralizáltan, a hálózat tagjainak számítógépein tárolják el. Az összes visszaigazolt tranzakció felfűződik a blokkláncra, s a blokkok – a főkönyv egyes oldalai, amelyeket tízpercenként lezárnak – bizonyítják, hogy adott pillanatban kinek, mi van a birtokában. Egy-egy tranzakciót a hálózat minden számítógépének jóvá kell hagynia. Ha valamelyik megtagadja ezt, akkor az ügylet nem megy végbe, vagyis lehetetlen észrevétlenül befolyásolni a rendszert.