Regionális szolgáltató központok Közép-Kelet-Európában: növekedés várható

Fordította: IFUA Horváth & Partners, Weber, Kurt
2013. április 25.

A felmérések szerint még mindig igen kedvelt célpont a szolgáltató központok létrehozásához Magyarország. Érdemes egy pillanatig elidőzve elgondolkozni rajta, melyek a legfontosabb érvek az idetelepülés mellett: az itt dolgozók szakmai felkészültsége – általában pénzügyi-számviteli területen tevékenykedő leányvállalatokról van szó -, és a magas szintű nyelvtudás. Az országunkkal szembeni bizalom megteremtése és megtartása nagyon fontos – ne mondjunk le erről a lehetőségről elhibázott oktatáspolitikával!

További vállalati bővítések a láthatáron
Az elmúlt években számos nemzetközi vállalat döntött úgy, hogy szolgáltató központot (Shared Service Center/SSC) hoz létre valamelyik közép-kelet-európai országban. A BPO (Business Process Outsourcing) segítségével teljes üzleti folyamatok kerültek így kiszervezésre. És ez a tendencia minden bizonnyal a jövőben is folytatódik majd, hiszen az üzleti tevékenységek- és folyamatok széles körét illetően kifizetődő ez a modell.

A legtöbb vállalat elégedett Közép- és Kelet-Európában létesített szolgáltató központja teljesítményével – támasztja alá a Horváth & Partners által a közelmúltban 30 német, osztrák, svájci és magyar nemzetközi vállalat közreműködésével készített tanulmánya. A cégeket jellemzően a költségcsökkentés, a folyamat- és adatminőség javítása, illetve az IT rendszerek sztenderdizálása ösztönözte arra, hogy szolgáltató központokat hozzanak létre.

Az eddigi tapasztalatok olyan jók, hogy sok vállalkozás növelni kívánja közép-kelet-európai tevékenységét. A felmérésben részt vett vállalatok harmada tervezi meglévő szolgáltató központjának továbbfejlesztését a régióban, sőt a megkérdezett vállalatvezetők egyharmada további telephelyeket létesítene. Ugyanakkor egyik vállalat sem tervezi tevékenysége szűkítését vagy leépítését. Az SSC-k közép-kelet-európai kiépítésében a vállalatok szerint a legnagyobb hajtóerő a magasan kvalifikált munkaerő, a jó nyelvismeret, Nyugat-Európa földrajzi és kulturális közelsége, valamint a megbízható infrastruktúra.

USA és Németország aktív
De pontosan melyik területre fókuszál leginkább az SSC és a BPO – az IT-re, a pénzügyekre vagy az ügyfélszolgálati tevékenységre? Mely országokat preferálják a cégek, és mi alapján döntenek? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kereste a választ a Horváth & Partners átfogó vizsgálatában, amelyet nyugat-európai, amerikai (USA) és kínai székhelyű vállalatok szolgáltató központjairól készített. A felmérés 66 lengyel, 44 cseh, 30 szlovák és 29 román vállalkozásra terjedt ki.

A felmérés eredménye azt mutatja, hogy leginkább az amerikai és német vállalatok fókuszálnak Kelet-Európára. A vizsgált cégek leggyakrabban az informatikai, pénzügyi és számviteli, valamint a K+F tevékenységeket szervezték ki szolgáltató központokba. Míg az amerikai cégeknél az ügyfélszolgálati, beszerzési és adminisztratív (back office) tevékenységek kiszervezése fontos szerepet játszott, ez a német cégekre kevésbé jellemző.

Nem csak fővárosokban
Ugyan a legtöbb szolgáltató központot közép-kelet-európai országok fővárosaiban hozták létre a cégek, Romániában, Csehországban és Szlovákiában egyre több, fővároson kívüli SCC-t alapítanak. Bulgáriában és Magyarországon például azonban a súlypont továbbra is a fővárosban van, ahol az SSC- és BPO-tevékenység több, mint 80 százaléka összpontosul.

A felmérés Romániára vonatkozó eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált 29 vállalatból 9 működtet egynél több SSC-t különböző telephelyeken. Összességében a cégek harmada üzemelteti a fővárosban szolgáltató központját, ugyanakkor további fontos központ a közép-romániai Kolozsvár, Brassó és Marosvásárhely, illetve a nyugati Temesvár, valamint a keleti Jászvásár. A Romániában létesített szolgáltató központok jellemzően IT, pénzügyi és számviteli, valamint ügyfélszolgálati feladatokat látnak el.

Lengyelországban is hasonló a helyzet, az SSC-k legfontosabb bázisai: Varsó, ՁódŐş, Bydgoszcz (a centrumban), Krakkó, Katowice (délen), PoznaŐ€ž, WrocŐ€šaw (nyugaton). Majdnem az összes Lengyelországban létrehozott szolgáltató központ az ország középső, déli és keleti területein található. A felmérésben részt vevő vállalatok jellemzően IT, pénzügyi és számviteli, illetve K+F feladatokat látnak el.

Csehországban még mindig Prága viszi el az SSC-k oroszlánrészét (több, mint felét), azonban a déli és keleti régiók egyre kedveltebbé válnak. A vállalatok egyre gyakrabban választják az ország keleti részén fekvő Brno-t, Ostravát, és Olomouc-ot. A jellemző tevékenységek az IT, pénzügyi és számviteli, illetve ügyfélszolgálati területeket fedik le.

Szlovákiában, a szolgáltató központok nagyságrendileg felének helyet adó Pozsony mellett Kassán, illetve Besztercebányán találhatók telephelyek. A tevékenységek fókuszában itt az IT, a pénzügy- számvitel, az ügyfélszolgálat, illetve a B2B szektorhoz és alkalmazástámogatáshoz kötődő technikai support áll.

A telephelyválasztás indokai

Az országspecifikus helyi jellegzetességek tekintetében azt láthatjuk, hogy Csehországot a cégek elsősorban a stabil IT- és kommunikációs infrastruktúra, az EU-szabályok szerinti magas szintű adatbiztonság, a modern közlekedési hálózat, illetve a telephelyek és irodák kiváló minősége miatt választják. Lengyelország a keleti országrész kedvező finanszírozási lehetőségeivel, illetve ingatlanadó-mentességével tűnik ki leginkább. Románia a gyors amortizációs lehetőségek és az újrabefektetett osztalék adómentessége miatt lehet vonzó célpont, Szlovákiában pedig a felmérésben részt vett cégek a technológiai központok létesítésével járó adókedvezményeket tartják kiemelkedően pozitívnak.

(Kattintásra nagyobb méretben megnyílik.)

Kilátások
Az eddigi jó tapasztalatok alapján az várható a jövőre nézve, hogy a szolgáltató központok által elvégzett feladatok és üzleti folyamatok komplexebbé válnak, ezzel párhuzamosan a vállalatok további befektetéseket eszközölnek szolgáltató központjaik kibővítésére. Ugyanakkor a régiós bérek várt növekedése egyre nagyobb hatékonyságra, teljesítményük további javítására ösztönzi majd a szolgáltató központokat. A jövőben egyre nagyobb szerepet játszanak ezért az optimalizációs törekvések: a hatékonyságnövelés, a folyamati lánc mentén történő erőforrás-allokáció, az IT infrastruktúra harmonizálásán keresztüli költségoptimalizálás, illetve a bővítések alapjául szolgáló és a tapasztalt munkaerő megtartását segítő, humán erőforrásokba történő további befektetések. A közép-kelet-európai szolgáltató központok csak így maradhatnak versenyképesek és vehetik fel a versenyt a kínai és indiai szolgáltató központokkal.

 

Cimkék: , , , , , , , , , ,