Folyamatorientált szervezés

Buda Szabolcs
2003. március 01.

A folyamatorientált vállalati rendszerek kialakítása, a folyamatok tudatos irányítása, a folyamatok átalakítása, tervezése és mérése, az ezekhez kapcsolódó teljesítménymérési, felelősségi és javadalmazási rendszerek létrehozása ma már a hazai vállalatok számára is ismerős témakörök, többen saját tapasztalatokkal rendelkeznek e téren.
Míg a gyakorlati szakemberek elsődlegesen arra a kérdésre keresik a választ, hogy a folyamatorientált szervezet mennyiben és hogyan képes megfelelni a piacok dinamikus változásainak, addig az elméletalkotók oldaláról határozott igény van arra is, hogy a folyamatmenedzsment különböző módszertanait egységes keretbe rendezzék.
Jelen cikk röviden – a teljesség igénye nélkül – áttekinti a legfontosabb folyamat-szemléletű módszertanokat, majd pedig a tapasztalatok alapján összegzi, hogy milyen tipikus követendő vagy éppen elkerülendő vezetői hozzáállások ismertek ezen módszertanok bevezetése kapcsán.

Cimkék: , , , , , , , , , ,