Mezőgazdasági üzemek korszerű irányítása I.

Véry Zoltán
2003. április 01.

Dr. Hanyecz Lajos docens (PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális-Gazdaságtan Tanszék) ajánlásával
„Magyarország EU-csatlakozása gondolkodási, szemléleti kompatibilitást feltételez a hazai mezőgazdasági üzemek vezetésétől is. A csatlakozás korszerű vezetési-irányítási eszközök és módszerek alkalmazását, versenyorientált vezetői érzékenységet és hozzáállást, a valódi tulajdonosi szemlélet érvényesítését igényli. Ezeket a követelményeket az európai piac agrárvezetői már ismerik, ezért a felzárkózásunk ezen a területen is indokolt és szükségszerű.
A cikk egy korszerű irányítási eszközt, a controllingot, annak mezőgazdasági alkalmazását, logikáját, alapvető elemeit, módszereit és rendszerét mutatja be. Foglalkozik a sajátos controlling építőelemekkel, azok honosításával és mezőgazdasági adaptációjával. Célja, hogy betekintést adjon agrármenedzsereknek a módszeres és tudatos üzletirányításba. Hiánypótló munka.”

Véry Zoltán: vezetési-szervezési és informatikai konzultáns. A Magyar Controlling Egyesület (MCE) vezetőségének tagja. A „Gyakorlati controlling” és a „Controlling a gyakorlatban” című könyvek agrár-controlling fejezeteinek a szerzője. Több agrárüzemi menedzsment-rendszer kialakításának és bevezetésének közreműködője.

(A cikk elsõ változata a Gazdálkodás 2001 / 1 – 2 számában jelent meg. A Controlling Portálon két részben: április és május hónapban jelentetjük meg a teljes tanulmányt.)

Cimkék: , , , , , , , , , , , , , ,